Η εκπαίδευση των μειονοτήτων στην Τουρκία και η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους

Το site Kedistan 29.9. 2015 δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον άρθρο για την αστυνόμευεση των μειονοτήτων στην Τουρκία και το ηλεκτρονικό τους φακέλωμα. Ένας μυστικός κωδικός αποδόθηκε στις μειονότητες Roums : 1, Arméniens : 2, Juifs : 3, Assyriens : 4. Ο αριθμός 5 για τους υπόλοιπους.

Στην Τουρκία η λέξη « Roum »ορίζει τους έλληνες.Από την άλλη οι ασσύριοι δεν είναι μειονότητα αναγνωρισμένη στην Τουρκία από την Συνθήκη της 1923,απ΄όπου και τα προβλήματα με τα ιδιωτικά σχολεία. Τα σχολεία των μειονοτήτων είναι υπό την επιτήρηση επιθεώρηση ενός τούρκου διευθυντή αντιπροσώπου του τουρκικού κράτους.Στα αρμενικά σχολεία απαγορεύεται να διδαχθεί η αρμενική γενοκτονία.Αντίθετα είναι υποχρεωτικό τα παιδιά αυτά να παρακολουθούν τη διδασκαλία από τουρκικά εγχειρίδια τα αοποία από το δημοτικό ορίζουν τους αρμένιους ως προδότες που εξολόθρευσαν τους τούρκους. 29.9. 2015.

Στην Τουρκία οι Roums, Arméniens, Juifs, Assyriens θεωρούνται μειονότητες και τα παιδιά τους μπορούν να εγγραφούν σε μειονοτικά σχολεία.Το statut των  “μειονοτικών σχολείων ” ορίζεται με το νόμο n°5580 που διέπει τα Ιδιωτικά και τα σχολεία των μειονοτήτων roums, αρμενίων και εβραίων προστατεύονται από τη συνθήκη της Lausanne.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »