ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

 • Ἡ Ἱστορία,ΔΕΝ ἀλλάζει !

 • Ἡ Μακεδονία εἶναι Ε Λ Λ Α Δ Α

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Kατηγορίες

 • Υπέρ της ζωής, κατά των εκτρώσεων

 • ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 • Η ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ἀπό τήν Φλωρεντία,στήν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 • ΜΕΤΑΜΟΥΣΕΙΟΝ – Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

 • Μαθαίνουμε…

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

 • ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ»

 • ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ (Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)

 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟΝ «LIDDEL-SCOTT»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • 324 – 1453

 • ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

 • 1 8 2 1

 • Ἀπομνημονεύματα Ἡρώων τοῦ 1821

 • Ὁ ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ τοῦ…

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1904-8)

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ’12- ’13

 • ΤΟ ΠΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

 • Α’ ΠΠ (1914-18)

 • Μ.ΑΣΙΑ (1919-22)

 • O X I (1940-41)

 • ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑΣ

 • ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ (9-24 Μαρ.1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ (1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941)

 • Β’ ΠΠ (1 9 4 1 – 4)

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Θ/Κ «ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ»

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 • ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

 • Πρόσφατα σχόλια

  Γιώργης στη Αβέρωφ: Δέκα «ολόκληρα» χρόνια…
  ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ στη Ας σταματήσουμε επιτέλους την…
  Επικαιρότητα 7ης Μαΐ… στη Κερδισμένος ο «επιτήδειος ουδέ…
  Μέλια στη Αβέρωφ: Δέκα «ολόκληρα» χρόνια…
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΝΌΤΣΗ στη Αβέρωφ: Δέκα «ολόκληρα» χρόνια…
 • Ὁ Γκρεμιστής Κωστῆ Παλαμᾶ

 • Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ΣΗΜΑ 3 Δεκ.1912

 • ΟΡΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

 • ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

 • ——————————

 • ΦΟΡΕΣΙΕΣ καί ΑΡΜΑΤΑ τοῦ ’21

 • Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (1838)

 • ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1974) …ἡ ταινία

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ

 • Μία ἀνοικτή πληγή Μνήμης 1914-23

 • Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 • ——————————

 • Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων έκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατευμάτων κατοχῆς (1946)

 • Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 • ΘΑ ΑΝΟΙΞΗι Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ;

 • ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

 • 1944-49

 • ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ

 • ΣΕΜΝΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΔΙΟΛΚΟΣ,ΓΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

 • M.K.I.E.

 • Γιά ἀποπληρωμή ἐξωτ.χρεῶν,μόνο…

 • Ἡ ἔξοδός μας,εἶναι ἡ Κ_ _ _ά _α τους !

 • ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ…

 • INSIDE JOB

Oι τελευταίες ώρες της Πόλης

Posted by Μέλια στο 29 Μαΐου, 2020

  ᾽

Παῦλος Νιρβάνας

Αλαλαγμοί χαρᾶς διὰ τά πιλάφια τοῦ Παραδείσου καὶ τούς θησαυροὺς τῆς γῆς ἠκούοντο εἰς ὅλον τό στρατόπεδον. Τὴν ἐσπέραν ἤναψαν μεγάλας πυράς ἔξω τῶν τειχῶν καὶ ἐφωταγώγησαν ὅλα τὰ πλοῖα εἰς τὸν Κεράτιον Κόλπον, ὡς νὰ ἦτο πανήγυρις. ῞Ενας πύρινος κύκλος ἐζωνε τὴν Πόλιν, Καὶ ἥστραψαν ἀπὸ τὰς ἀγρίας φλόγας ἡ Πόλις,ὁ λιμήν, ὁ Γαλατάς. Καί τὸ πυροβόλον τοῦ ἐχθροῦ διαρκῶς ἐκρότει καὶ διαρκῶς ἤνοιγε τὰς ὀπὰς εἰς τὰ τείχη, διὰ νὰ ἀνοίξη πύλας, νὰ εἰσέλθη ὁ ἐχθρός.

᾽Εντὁς ὅμως τῆς πολιορκημένης Πόλεως, τὴν ὁποῖαν ἕζωνον οἱ ἐχθροί, τίποτε δὲν ὡμοίαζε μὲ τὸ βάρβαρον αὐτὸ θέαμα. Οἱ πρόμαχοι τοῦ Γένους ἦσαν ἕτοιμοι νὰ ἀποθάνουν ἐδῶ, διὰ τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τὴν Πατρίδα, ὄχι διὰ τὰ πιλαφια καὶ το μέλι τοῦ Παραδείσου.Αἱ φωταψίαι, αἱ μουσικαὶ καὶ οἱ ἀλαλαγμοὶ τῶν ἐχθρῶν, ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη, τοὺς εἰδοποίουν, ὅτι εἶχε φθάσει ἡ μεγάλη, ἡ κρίσιμος στιγμή.

 Ὁ Αὐτοκράτωρ εἶχε στειλει τοὺς ᾽Αρχιερεῖς, τοὺς ἰερεῖς καὶ τοὺς μοναχοὺς νὰ ἐνθαρρυνουν τὰ πλήθη, ὄχι ὑποσχόμενοι, ὅπως οἱ δερβίσαι τοῦ Μωάμεθ, ἐπίγεια ἀγαθά, ἀλλὰ μὲ τὴν πίστιν καὶ τὴν ὑπομονὴν εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ με τὴν θαυματουργὸν εἰκόνα τῆς Παναγίας ῾Οδηγητρίας, ἰστορημένην ἀπὸ τὸν ἱερώτατον ζωγράφον, παρακαλοῦντες τὴν Μεγαλόχαρην νὰ σώση πάλιν τὴν Βασιλεύουσαν, ὄπως τὴν εἶχε σώσει τόσας ἄλλας φοράς.

Καὶ ἐνῶ ἡ ἱερὰ λιτανεία διήρχετο τὰ τείχη, λαὸς ἀναρίθμητος, γυναῖκες καὶ παιδιά, με δάκρυα εἰς τοὺς ὀφθαλμοῦς, ἠκολούθουν ψὰλλοντες: «Κύριε ἑλέησον ! Κύριε ἐλέησον !»᾽Αλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦτο νὰ πέση ἡ «ἅπαρτη» Πολις.

Ο Κωνσταντῖνος ἔφιππος έν μέσῳ τῶν πολεμιστῶν του πάνω εἰς τὰ τείχη, ἔδιδε παντοῦ τὰς τελευταίας του διαταγὰς, διὰ τὴν μεγάλην στιγμήν, ἐμψυχώνων με τὸ παράδειγμά του το θάρρος των.«Ὁ κίνδυνος εἶναι μέγας. . .» τοὺς εἶπε. «Ἀλλά δέν πρέπει ν’ἀπελπιζώμεθα. Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας».Μία βοή ὑψώθη τότε ἀπὸ χιλιάδας στόματα. Ὁ βομβαρδισμὸς τῶν τειχῶν εἶχε σταματήσει μίαν στιγμή.

Ὁ Κωνσταντῖνος εἶχεν ἐννοήσει, ὄτι ὁ ἐχθρὸς ἐτοιμάζεται δια τὴν μεγάλην ἔφοδον. Καὶ πρὶν πέσῃ μαζὶ μὲ τὸν τελευταῖον λεμιστήν ἐπάνω εἰς τὰ τείχη τῆς Πόλεως ὡς βασιλεύς,ἠθέλησε νὰ ἐκτελέσῃ, τὸ τελευταῖον του χρέος ὡς χριστιανός. Και ἐκέντησε τὀν ἵππον του διὰ τὸ «Μεγάλο Μοναστήρι».

Μετ’ ὀλίγον ὁ Κωνσταντῖνος εἴσήρχετο, μὲ τήν κεφαλήν εὐλαβῶς ἐσκυμένη, εἰς τὸν δοξασμένον Ναὸν τῆς ῾Αγίας Σοφίας. Ἀφοῦ διῆλθε τὰς βασιλικὰς καὶ τὰς ἄλλας ἓξ πύλας του ἐσωνάρθηκας,ἐπροχὡρησε διὰ μέσου τῶν μεγαλοπρεπῶν κιόνων τῆς μεσαίας στοᾶς,κάτωθεν τοῦ ὑπερλαμπρου θόλου, ὄστις ὡς ἄλλος οὐρανός, λουόμενος εἰς τὸ φῶς, ἀπλώνεται ἐπάνω εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν πιστῶν.

῾Η λειτουργία εἶχεν ἀρχίσει. Και ἦτο ἡ τελευταία λειτουργία τοῦ μεγάλου ναοῦτῆς χριστιανοσύνης. Τὴν ντύκτα ἐκείνην ὑπὸ τὸν θόλον τῆς ῾Αγίας Σοφίας, ἕνας λαὸς ὁλόκληρος, γονατιστός, ἐδέετο διὰ τὴν σωτηρίαντῆς Θεοφρουρήτου Πόλεως. Ἦτο ἐκεῖ ὅ,λη ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια,ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ παλατίου, ὅλοι οἱ εὐπατρίδαι τῆς βυζαντινῆς ἁριστοκρατίας,, ἡνωμένοι μὲ τοὺς πολεμιστὰς καὶ τοὺ ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ἕλληνες, Γενουήνσιοι, Βενετοί, ὡς ἕνας ἄνθρωπος, μιά ψυχή, μία,καρδία ὅλοι.«Σῶσον, Κύριε τὸν λαόν Σου !»

῎Ηστραπτον τὰ πολύχρωμα μάρμαρα τοῦ ὡραίου ναοῦ, πράσινα,σμαράγδινα, λευκά, κόκκινα, κυανᾶ, ροδόχροα, τα μάρμαρα χιλίων τόπων καὶ χιλίων λατομείων, κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν πολυελαίων. Ἐφάντταζαν θαυμαστά ἰστορήματα μὲ τὰ πλούσια μωσαϊκά. Ἐζωντάνευαν μέσα εἰςτὰ σύννεφα τοῦ λιβάνου αἱ εἰκόνες τῶν ἁγίων εἱς τὸ τέμπλον καὶ τὰ εἰκονοστάσια, ὄπισθεν τῶν μεγάλων ἀστραπτερῶν μανουαλίων.Καί αἱ ἰεραί ψαλμωδίαι, ἀπό τα χείλη τοῦ χοροῦ τῶν ἰερέων καὶ τῶν ψαλτῶν,ἀνέβαιναν ὡς ἁγγελικά ἄσματα, πρὸς τον θρόνον τοῦ πολυελέου Θεοῦ.

«Σῶσον, Κύριε τὸν λαόν Σου !» Ὁ Κωνσταντῖνος ἐπροχώρησε σκυμένος καὶ ἐγονάτισεν ἐν μέσω τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, ἐνῶ τά χείλη του ἐσάλευον εὐλαβῶς. Ὁ βασιλεὺς προσηύχετο. Καὶ τὰ δάκρυα τῶν πιστῶν ἔτρεχον ἀκράτητα ὁλόγυρἀ του:

«Σῶσον, Κυριε, τὸν λαόν Σου !»Μία βαθύτατη σιωπὴ ἐχύθη ὁλόγυρα. Καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς βαθείας σιωπῆς ἠκούσθη ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ ἵεροῦ:

«Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε !»

῾Ο Κωνσταντῖνος ἠγέρθη πρῶτος, ἐπροχώρησε πρὸς τὸ ἱερόν, μὲτὴ ἀκολουθίαν τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων καὶ ὡς να εἶχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιερέως, ὅπως ἐπεκράτει ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους Αὐτοκράτορας, ἐστάθη πρὸ τῆς ῾Ωραίας Πύλης, ἀπέναντι τῆς ῾Αγίας Τραπέζης, ἀφαιρῶν τὸ στέμμα τοῦ, βασιλεύς αὐτὸς τῆς γης, πρὸ τοῦ Βασιλέως τοῦ Οὐρανοῦ.

«Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Κωνσταντῖνος. . .» Ὁ Κωνσταντῖνος ἔλαβε μὲ εὐλάβειαν το δισκοπότηρον. Το ἐφερονεἰς τὰ χείλη του, τὸ ἠσπάσθη καὶ ὅπως ἦτο συνήθεια νὰ μεταλαμβάνει μόνος του ὁ βασιλεύς, ἐκοινώνησε τῶν ᾽Αχράντων Μυστηρίων.

Οὐδεὶς ἠμπόρεσε νὰ κρατήση τὰ δάκρυά του. Μία βοὴ ἀπό πνιγομένους λιγμοῦς ἐπλημύρισε τὸν ἀέρα τοῦ μεγάλου ναοῦ τῆς Χριστιανοσύνης.Μὲ τὴν αὐτὴν τάξιν ὁ Κωνσταντῖνος ἐξῆλθε τοῦ ναοῦ καί κατηυθύνθη πρὸς τὰ ἀνάκτορά του κατ’ εὐθείαν. Αὐτήν τὴ φορά ὅμως δὲν εἰσήρχετοεἰς τα ἀνάκτορά του ὡς βασιλεύς. Εἰσήρχετο ὡς ἁμαρτωλός, ὅστις,ἤρχετο νὰ ζητήση χριστιανικώς συγχώρησιν καὶ ἀπὸ τὸν τελευταῖον του ὑπηρέτην. «Συγχωρεῖτε με ! . . .»

Καὶ τὴν στιγμὴν ἐκείνην, γράφει κάποιοις, ὁ ὁποῖος παρέστη  ἐκεῖ, ἔπρεπε νὰ εἶναι κανεὶς ἀπὸ πέτραν ἤ ξύλον καμωμένος, διὰ νὰ μὴ δακρύση.Τὴν αὐτήν ἐσπέραν ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ τελευταίος Παλαιολόγος,ἔπιπτε νεκρός, πολεμῶν ὡς ὁ τελευταιος στρατιώτης πρό τῆς πύλης τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ. Καὶ αὐτό το βράδυ ἔπιπτεν ἡ «ἂπαρτη» Πόλη. Ἡ τελευταία λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας πνίγηκε στὸ αἷμα τῶνΧριστιανῶν, εἰς τήν μεγαλην θυσίαν.«Κὶ ἡ Δέσποινα ταράχτηκε, δακρύζουν οἱ εἰκόνες . . .»

Δέν ἐτελείωσεν ὅμως ἡ τελευταία λειτουργία. Μίαν ἡμέραν, τήν ὁποίαν θὰ δώση ὁ θεός, θά ἐπαναρχίση ἀπ’ ἐκεῖ, ὅπου ἐσταμάτησε, καὶ θὰ εἶναι ἡ μεγάλη ἡμέρα, τήν ὁποίαν περιμένει τὸ γένος τῶν ῾Ελλήνων.

Πηγή: Βυζαντινών Ιστορικά

.

6 Σχόλια προς “Oι τελευταίες ώρες της Πόλης”

 1. -Γιατι κλαις ψυχή μου,,,τι συμβαίνει
  -Με πνίγει η υπερηφάνεια και κρούβομαι (πνίγομαι,),,δεν δέχομαι την ταπείνωση,,,δεν την αντέχω,,,,

  αυτο ειναι το συναίσθημα που νιωθω,,,,το κατα το προδοτικό ΚΚΕ ες,εξ κλπ ,,,το φασιστικό μου,,,επειδη αγαπώ την πατρίδα μου,,,ειμαι ΦΑΣΙΣΤΑΣ
  Λοιπον,,,,,μαλατσιες τέρμα ,,,δεν δεχομαι πλέον μπούρδες και εχω γίνει ιδιατερα σκληρός προς πασα κατεύθυνση αριστερή,,,δεν ειμαι ρατσιστής αυτοι ειναι αριστεροί,,,οτσει !!!!
  Η αγαπη και η νοσταλγία μιας χαμενης πατριδας ειναι κατι το όμορφο,,,ομως πλεον δεν διεκδικούμε τιποτα διοτι,,,,ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ,,,ΝΤΙΠ !!!,,,οι στιγμες και οι συνθήκες γράφουν Ιστορια και οσων αφορα τα επι της Βασιλευουσας απλα χάσαμε,,λεμε για τον Μαρμαρωμένο οτι θα σηκωθεί και θα την ξαναπαρουμε,,χεχεχε,,την Πολη των 20 μυριων ανθρώπων θα την πάρουμε,,,,οκ την πήραμε ,,που θα βρουμε Ελληνες να την κατοικίσουν ,,,χεχεχεχεεχε(πίκρα),,,,,ωραίο παραμύθι μιας και θελουμε 20 μυρια Ελληνες διοτι στις επόμενες εκλογές αυτοι θα εκλέξουν τουρκικη κυβέρνηση,,,οποτε η τους σφάζουμε ολους η κλώθουμε τα αυγά μας και λεμε ο γης του αλλου ποιήματα παρηγοριάς ,,,για τον κορονοιο. και αλλα όμορφα διοτι επι της ουσιας ανακατάληψη της Πολης δεν υφίσταται τετοια πιθανότητα,,,μονο στα όνειρα και ως γνωστόν,,τα όνειρα ειναι τσάμπα !!
  οποτεεεε,,,,λεω,,,προς το παρων να αξιωθούμε να κρατήσουμε αυτα που τωρα έχουμε,και οσο για την Πολη,,,,,,,κατσε να μην έχουμε δημογραφικό προβλημα και σε καμια διακοσάρια χρονια βλέπουμε
  α,,,,,να μην ξεχασω διοτι δεν πρέπει να ΞΕΧΝΑΜΕ

  παλι με χρονια με καιρούς,,,,,παλι δικιά μας θαναι,,,αν και παντα δικια μας ειναι
  ,,,,,
  υγ.χελοοοοοοου

  • Μέλια said

   Μόνο θλίψη προκαλούν τα λόγια σου Γιώργο μου, και συμφωνώ σε όλα μαζί σου.
   Δυστυχώς το ποτάμι δεν θα γυρίσει πίσω για μας!!

   • Γεια σου Μελια ,,,αγαπητη μας Καπετανα
    ξαναγράφω αυτο το σχόλιο διοτι το απογευμα δεν μου έβγαινε λεξη,,,ξεκίνησα να σε χαιρετίσω και την ουσία δεν μπορούσα να βρω άκρη να σου απαντήσω,,,με πλημμύριζε η πικρα
    ξαναξεκινω λοιπον,,,με βοηθαν και τα ρακακια ,,,με χαλαρωνουν
    ας με συγχωρέσει ο εθνικος μας ποιητής για την αλλαγη σειράς
    του υμνου μας

    Με τα ρούχα αιματωμένα ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
    να γυρεύεις εις τα ξένα άλλα χέρια δυνατά.
    Τότε εσήκωνες το βλέμμα μες στα κλάιματα θολό,
    και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα πλήθος αίμα ελληνικό.
    Δυστυχής! Παρηγορία μόνη σού έμενε να λές
    περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

    εδω είμαστε και εδω σταματάμε,,,
    είμαστε μονοι μας,,,μόνοι μας ,,,μόνοι μας
    ολα ειναι εδω
    οοοοοοοολοι οι αλλοι ξενοι μας έχουν χεθμενους,,,,και μετα βεβαιότητας ηττημένους
    κει εμει τι κάνουμε,,,
    ειναι λιγο το αίμα το Ελληνικο
    οι τουρκόσποροι ειναι πολλοί,,,η μετριότητα βασιλεύει, η αξια θεωρείτε ρατσιστική,,,ετσι επιπλέουν οι φελοι οι μετροιοι που μας κυβερνουν ειτε ως κυβέρνηση η δημόσια διοίκηση ,,,,δημοσια διοίκηση εκει φωλιάζει η αναξιοκρατία και η λαμογια,,,η καταρα της πατρίδας μιας και όλοι αυτοι οι ανάξιοι μετριούνται σε ψηφους και παρασερνόσουν εκβιάζοντας ανάξιους κυβερνήτες
    στην πατριδα μας βασιλεύει η λογικη του παράλογου με φυσικη συνέπεια ο απλος πολίτης να προσπαθεί να βρει τροπους διαφυγής απο το παράλογο που του επιβάλει η καθεστωτική ταξη της ανάξιας νομενκλατουρας της βολεμένης δικτακτοριας των άχρηστων,,,και που παει και τι κανει ο απλος πολίτης,,,,ενεργεί κατα του παράλογου κρατους και εγκαταλείπει το «εμεις» και ενισχύει το «εγω» και εκει τελειώνει το παραμύθι του ελληνικού κρατους,,,,ισχυει «εγω να περνώ καλα και οι αλλοι ας πανε να κάνουν σεξ»,,,,,,ετσι,,,,δεν υπάρχει μέλλον
    και ειναι τόσο απλη η λύση και σωτηρια της πατρίδος
    η λυση ειναι η ΑΠΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
    ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ
    ΑΠΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
    αλλα δεν,,,,
    δεν
    δεν
    δεν
    απο που να αρχισω,,,,,
    απο πουυυυυυυυ
    το κερατο μου
    αμα αρχισω θα γραφω μερες,,,
    σταδιαλα

    τα μαμημενα τα ψηφαλακια,,,,,,θα κάνουν την Ελλαδαρα μου χαμαιτυπείο
    ασε αγαπητή μου Καπετανα,,,δεν γραφω γιατι πικραίνομαι που πληγώνω αγαπητούς συνελληνες μου,,,,γιαυτο γράφω αρκετες φορες μονο μπούρδες,,,,ετσι σαν τον Καραγκιοζη,,,

    τι να πεις και που να κλαψεις

    σορρι για το σεντονακι και το υφος
    ,,,
    για την αγαπημενο μου Αβερωφ

   • Μέλια said

    Αχ βρε Γιώργο μου και εγώ κάπως έτσι νιώθω, ανάκατα τα συναισθήματα, θυμό, πίκρα, απογοήτευση..
    Οι παππούδες μας πολέμησαν για την Ελλάδα και άφησαν το άθαφτο το κοκαλάκι της σε μια γωνιά για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να που φτάσαμε…
    Φταίμε κι εμείς που τους ψηφίζουμε γιατί αυτοί δεν πονούν την Ελλάδα, υπάλληλοι είναι καλοπληρωμένοι.
    Όσο για τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά και την Αγιά Σοφιά πολύ φοβάμαι πως «πάλι δικά μας δεν θα γίνουν!»

   • Γεια σου Μελια μου
    ετσι ειναι οπως τα λες και θα πω και μιά
    Την Αγια Σοφιά και οτι αυτη συμβολίζει,,σήμερα ,,,δεν μας αξίζει τετοια λαμπρότητα,,,είμαστε ανάξιοι της Τιμης.
    ,,,
    οταν και αν βυθίσουμε το Γιαβουζ (πως το λενε το ερευνιτικο τους),,,,τοτε θα επανεκτιμησουμε την αξία μας ως Γενος,,,εως τώρα ειμεθα απλώς ,,,κοτες

    ηντα ζινετε,,,ολα οτσέι
    επάε τρεις λαλουν και δυο χορευουν,,,μια χαρά

   • σχόλασα,,,,
    αύριο θα ακούσω το γέλιο σου,,,μου εχει λείψει
    καλο βράδυ

    να εισαι πάντα καλά

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: