ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

 • Ἡ Ἱστορία,ΔΕΝ ἀλλάζει !

 • Ἡ Μακεδονία εἶναι Ε Λ Λ Α Δ Α

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Kατηγορίες

 • Υπέρ της ζωής, κατά των εκτρώσεων

 • ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 • Η ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ἀπό τήν Φλωρεντία,στήν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 • ΜΕΤΑΜΟΥΣΕΙΟΝ – Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

 • Μαθαίνουμε…

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

 • ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ»

 • ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ (Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)

 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟΝ «LIDDEL-SCOTT»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • 324 – 1453

 • ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

 • 1 8 2 1

 • Ἀπομνημονεύματα Ἡρώων τοῦ 1821

 • Ὁ ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ τοῦ…

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1904-8)

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ’12- ’13

 • ΤΟ ΠΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

 • Α’ ΠΠ (1914-18)

 • Μ.ΑΣΙΑ (1919-22)

 • O X I (1940-41)

 • ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑΣ

 • ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ (9-24 Μαρ.1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ (1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941)

 • Β’ ΠΠ (1 9 4 1 – 4)

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Θ/Κ «ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ»

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 • ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

 • Πρόσφατα σχόλια

  Πετροβούβαλος στη Συνταγματάρχης Δημήτρης Θεοτόκ…
  Δημήτριος Θεοτόκης στη Συνταγματάρχης Δημήτρης Θεοτόκ…
  karavaki στη Οι τελευταίοι θα γίνουν π…
  Μέλια στη Από τα ανέκδοτα έγγραφα των Γε…
  Νικόλαος Καλκάνης στη Από τα ανέκδοτα έγγραφα των Γε…
 • Ὁ Γκρεμιστής Κωστῆ Παλαμᾶ

 • Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ΣΗΜΑ 3 Δεκ.1912

 • ΟΡΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

 • ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

 • ——————————

 • ΦΟΡΕΣΙΕΣ καί ΑΡΜΑΤΑ τοῦ ’21

 • Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (1838)

 • ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1974) …ἡ ταινία

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ

 • Μία ἀνοικτή πληγή Μνήμης 1914-23

 • Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 • ——————————

 • Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων έκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατευμάτων κατοχῆς (1946)

 • Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 • ΘΑ ΑΝΟΙΞΗι Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ;

 • ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

 • 1944-49

 • ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ

 • ΣΕΜΝΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΔΙΟΛΚΟΣ,ΓΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

 • M.K.I.E.

 • Γιά ἀποπληρωμή ἐξωτ.χρεῶν,μόνο…

 • Ἡ ἔξοδός μας,εἶναι ἡ Κ_ _ _ά _α τους !

 • ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ…

 • INSIDE JOB

Αποστόλου Παύλου, Προς Εβραίους – 8: «Λεγων δε ο Θεός νέαν διαθήκην, έκαμε και εκήρυξε παλαιάν την πρώτην διαθήκην. Εκείνο δε που παληώνει και γηράσκει εγγίζει προς την εξαφάνισιν».

Posted by Πετροβούβαλος στο 29 Αυγούστου, 2019

(Σ.Π/Β: Το αυθεντικό κείμενο με μαύρα γράμματα, η ερμηνεία με γαλάζια γράμματα)

.

Εβρ. 8,1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

Εβρ. 8,1 Το δε σημαντικώτερον και βασικωτάτης σπουδαιότητος από όσα μέχρι τώρα είπομεν είναι τούτο ότι έχομεν τέτοιον Αρχιερέα, ο οποίος εκάθισεν εις τα δεξιά του θρόνου της θείας μεγαλωσύνης επάνω στους ουρανούς

Εβρ. 8,2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, καὶ οὐκ ἄνθρωπος.

Εβρ. 8,2 και έγινε λειτουργός εις τα Αγια του Ουρανού και εις την αληθινήν σκηνήν, την οποίαν εθεμελίωσε και κατεσκεύασεν ο Κυριος και όχι άνθρωπος.

Εβρ. 8,3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

Εβρ. 8,3 Διότι κάθε αρχιερεύς καθίσταται τέτοιος, δια να προσφέρη δώρα και θυσίας προς τον Θεόν. Κατά συνέπειαν ήτο ανάγκη να έχη κάτι να προσφέρη ως θυσίαν και αυτός, δηλαδή ο Χριστός. Πράγμα το οποίον και έκαμε, θυσιάσας τον εαυτόν του επάνω στον σταυρόν.

Εβρ. 8,4 εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾿ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν ἱερέων τῶν προσφερόντων κατὰ τὸν νόμον τὰ δῶρα,

Εβρ. 8,4 Διότι, εάν μεν ο Χριστός ήτο ιερεύς εδώ εις την γην, δεν θα ήτο καν ιερεύς, επειδή υπήρχον εδώ ιερείς, οι οποίοι σύμφωνα με τον Νομον επρόσφεραν τα δώρα στον Θεόν.

Εβρ. 8,5 οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν· ὅρα γάρ φησι, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·

Εβρ. 8,5 Αυτοί όμως οι ιερείς τελούν τα της λατρείας κατά τρόπον συμβολικόν και σκιώδη, δια να εξεικονίζωνται έτσι τα επουράνια, η αληθής δηλαδή λατρεία ημών των Χριστιανών, όπως άλλωστε έχει αποκαλυφθή στον Μωϋσέα, όταν επρόκειτο να κατασκευάση την σκηνήν του μαρτυρίου. Διότι ο Θεός του λέγει· “πρόσεχε, θα κατασκευάσης όλα σύμφωνα με το υπόδειγμα, που σου έχει δειχθή στο όρος Σινά”.

Εβρ. 8,6 νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχε λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστι διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται.

Εβρ. 8,6 Τωρα δε ο Αρχιερεύς μας, ο Χριστός, έχει επιτύχει και πραγματοποιήσει πολύ διαφορετικήν και ασυγκρίτως ανωτέραν λειτουργίαν, τόσον ανωτέραν, όσον είναι αυτός ο ίδιος μεσίτης καλυτέρας και ανωτέρας διαθήκης, η οποία έχει νομοθετηθή, δια να προβάλλη και προσφέρη στους πιστούς τας καλυτέρας και τελειοτέρας υποσχέσεις.

Εβρ. 8,7 εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος.

Εβρ. 8,7 Διότι εάν η πρώτη εκείνη διαθήκη ήτο πράγματι πλήρης και τελεία, δεν θα εζητείτο τόπος και τρόπος να δοθή δευτέρα διαθήκη.

Εβρ. 8,8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει· ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν,

Εβρ. 8,8 Εν τούτοις προανηγγέλθη από τον Θεόν η δευτέρα και τελεία αυτή διαθήκη. Διότι αυτός ο ίδιος κατηγορών και επικρίνων αυτούς που είχαν λάβει την πρώτην διαθήκην, λέγει· “ιδού, λέγει ο Κυριος, έρχονται ημέραι, κατά τας οποίας θα πραγματοποιήσω και θα συνάψω με το έθνος Ισραήλ και με την φυλήν Ιούδα, δηλαδή με τον νέον Ισραήλ της χάριτος, νέαν διαθήκην.

Εβρ. 8,9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος·

Εβρ. 8,9 Και αυτή δεν θα είναι σαν την διαθήκην, την οποίαν συνήψα με τους προπάτορας των Ισραηλιτών κατά την ημέραν, που τους επιασα από το χέρι, δια να τους βγάλω ελευθέρους από την γην της Αιγύπτου. Διότι εκείνοι δεν έμειναν πιστοί εις την διαθήκην μου, δι’ αυτό δε και εγώ τους παρημέλησα, απέσυρα την εύνοιάν μου απ’ αυτών, λέγει ο Κυριος.

Εβρ. 8,10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

Εβρ. 8,10 Διότι αυτή είναι η νέα διαθήκη, την οποίαν θα συνάψω με τον νέον Ισραήλ της χάριτος, δηλαδή με τους πιστούς στον Χριστόν, που θα αποτελούν την Εκκλησίαν, έπειτα από τας ημέρας εκείνας, λέγει ο Κυριος. Και θα δώσω τους νόμους μου εις την διάνοιάν των και θα εγχαράξω αυτούς εις τας καρδίας των και θα είμαι εγώ εις αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι εις εμέ λαός.

Εβρ. 8,11 καὶ οὐ μὴ διδάξουσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων· γνῶθι τὸν Κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν·

Εβρ. 8,11 Και δεν θα διδάξουν ο καθένας τον συμπατριώτην του και ο άλλος τον αδελφόν του λέγων· Μαθε ποιός είναι ο Κυριος. Διότι όλοι τότε ανεξαιρέτως θα με γνωρίσουν από τον μικρόν έως τον μεγάλον.

Εβρ. 8,12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.

Εβρ. 8,12 Διότι εγώ θα είμαι γεμάτος έλεος και θα δώσω πλήρη συγχώρησιν εις τας αδικίας αυτών και δεν θα ενθυμηθώ πλέον τας αμαρτίας των και τας ανομίας των”.

Εβρ. 8,13 ἐν τῷ λέγειν καινὴν πεπαλαίωκε τὴν πρώτην· τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ.

Εβρ. 8,13 Λεγων δε ο Θεός νέαν διαθήκην, έκαμε και εκήρυξε παλαιάν την πρώτην διαθήκην. Εκείνο δε που παληώνει και γηράσκει εγγίζει προς την εξαφάνισιν.

.

Πηγή: Η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου
H εικόνα του Αποστόλου Παύλου είναι από τη Wiki 

4 Σχόλια προς “Αποστόλου Παύλου, Προς Εβραίους – 8: «Λεγων δε ο Θεός νέαν διαθήκην, έκαμε και εκήρυξε παλαιάν την πρώτην διαθήκην. Εκείνο δε που παληώνει και γηράσκει εγγίζει προς την εξαφάνισιν».”

 1. Αργυρώ said

  Ας προσέξουμε όμως, μήπως με το απόσπασμα αυτό παρερμηνεύσουμε τον λόγον του Αποστόλου Παύλου. Η Παλαιά Διαθήκη είναι εξίσου απαραίτητη με την Καινή Διαθήκη, καθώς περιγράφει Ποιόν περιμένουμε. Αυτόν ανιχνεύουμε διαρκώς, μέσα από όλα της τα βιβλία.
  Και Αυτός που περιμέναμε, έρχεται στην Καινή Διαθήκη, με την ενανθρώπιση. Αυτό που εννοεί βεβαίως ο Παύλος, και γίνεται σαφές, με την ανάγνωση και της υπόλοιπης επιστολής προς Εβραίους, η οποία βρίθει δογματικών αληθειών, είναι το εξής, ότι ο Αρχιερεύς που μεσιτεύει για μας προς τον Θεό, δεν είναι πια της αρχιερωσύνης κατά την τάξη Ααρών, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ, την οποία μόνο ο Χριστός κατέχει. (ακόμα δε και αυτός ο τύπος, στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται, ως προτύπωση της Αρχιερωσύνης του Ιησού Χριστού).
  Ο πλούτος της Παλαιάς Διαθήκης είναι όχι μόνο ανεξάντηλητος, μόνο που θα πρέπει πάντα να υπάρχει και ο ερμηνευτικός λόγος, αλλά και όπως είχε πει ο π. Αθανάσιος ο Μυτηλιναίος, χωρίς αυτήν, η Καινή Διαθήκη, ως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, θα έχανε πολλά από τα νοήματά της. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε, ότι δεν ήρθα για να αλλάξω τον Νόμο, αλλά για να πληρώσω τον Νόμο, και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει έστω και μία κεραία από τις Γραφές – αυτές που υπήρχαν μέχρι τότε, γιατί τότε δεν είχε γραφτεί ακόμα η Καινή Διαθήκη. «Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα», Ματθ. 5,18

  • Πετροβούβαλος said

   Είναι μεγάλο ζήτημα. Λ.χ. τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε «Νόμος»; Είναι ο Μωσαϊκός Νόμος όπως διατυπώνεται στα πρώτα 5 βιβλία του Κανόνα της Π.Διαθήκης και όπως ερμηνεύουν οι περισσότεροι ερμηνευτές; Γιατί αν είναι μπλέκουμε άσχημα, έχουμε να κάνουμε ας πούμε με την θανατική ποινή που μοιράζεται αφειδώς. Έχουμε να κάνουμε με την απαγόρευση δανεισμού με τόκο μεταξύ Εβραίων, αλλά όχι μεταξύ Εβραίων και αλλοεθνών. Ακόμα και οι 2 πρώτες από τις 10 Εντολές έχουν πρόβλημα στην αυθεντική τους μορφή όπως αποτυπώνονται στην Μετάφραση των Εβδομήκοντα και όπως παραλείπεται να διδαχθούν στα κατηχητικά. Αντιγράφω:

   1. Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλήν εμού.

   2. Ου ποιήσεις σεαυτω είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τω ουρανω άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς· εγώ γαρ ειμι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επί τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς τοις μισούσί με και ποιών έλεος εις χιλιάδας τοις αγαπώσί με και τοις φυλάσσουσι τα προστάγματά μου.

   Και τι εννοείται με την έννοια «πλήρωση» του Νόμου; Γιατί λ.χ. στο κατά Ματθαίον αναφέρονται μόνο 5 από τις εντολές + 1 («τίμα τον πλησίον σου ως σεαυτόν» που ΔΕΝ υπάρχει στον Δεκάλογο αλλά προέρχεται από το Λευιτικόν και αφορά στις σχέσεις μεταξύ Εβραίων);

   «Εάν δε θέλης να εισέλθης εις την αιώνιον ζωήν, τήρησε τας εντολάς”.
   λέγει αὐτῷ· ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις,
   τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.», (Ματθ. 19, 18-19)

   Πολύ μεγάλη κουβέντα και επιπλέον έχουμε και την εντολή να μελετούμε τας γράφας. Για τις ερμηνείες πάλι… (ειδικά τις ερμηνείες που ερμηνεύουν άλλα αντ’ άλλων, γιατί υπάρχουν και ερμηνείες που σέβονται τον Θεϊκό Λόγο).

   Τούτων λεχθέντων, συμφωνώ απόλυτα πως η Παλαιά Διαθήκη είναι απολύτως απαραίτητη για την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ της Καινής. Αλλά από εκεί μέχρι να φτάνουμε να την θεωρούμε (επιλεκτικά και σύμφωνα με τις προσωπικές μας προδιαθέσεις) σαν δικαιολογία για το κάθε τι, απέχουμε παρασάγγας.

   Και κάτι τελευταίο, παλιά μου απορία που απαντήθηκε, αλλά η απάντηση δεν πολυαρέσει όταν περνάμε από τη θεωρία στην πράξη: Μετά το «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω», ποιός από τους ανθρώπους θα κρίνει και ποιός θα εφαρμόσει τον Νόμο; Η απάντηση φυσικά, ήταν «κανείς, αυτά είναι αρμοδιότητες του Κυρίου».

   • Αργυρώ said

    Ναι όντως, πολύ μεγάλη κουβέντα, που δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε μέσα στα δεδομένα πλαίσια να την εξαντλήσουμε. Κοίταξε, σαν να θέλω να σου μεταδώσω αυτό που γνωρίζω, για να βοηθηθείς, θα σου πω ένα δύο πράγματα, αλλά να ξέρεις, και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, το Άγιον Πνεύμα θα σου δώσει απαντήσεις, όταν εσύ μελετάς τις Γραφές με αγωνία, γιατί θέλεις να μάθεις την αλήθεια. Και επίσης, με ταπείνωση και υπομονή. Αυτό ισχύει για όλους μας.

    Τώρα, αν έχεις λίγη περισσότερη υπομονή, σου προτείνω να ακούς τις σχετικές ομιλίες του π. Μυτιληναίου, πρώτον γιατί είναι μεγάλος γνώστης των Γραφών, και δεύτερον γιατί η Παλαιά διαθήκη είναι δαιδαλώδης, γι αυτό και προσκρούει κανείς συνεχώς σε σκάνδαλα. Η Π.Δ. «προσφέρεται» για παρερμηνείες άφθονες. Εγώ σε κάποιες περιπτώσεις, όταν άκουσα την εξήγηση σε κάποια πράγματα που αλλιώς θα με σκανδάλιζαν, είπα, καλά δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση να το σκεφτώ έτσι. Κι όμως η εκδοχή αυτή, βασισμένη πάντα και σε Πατερικές ερμηνείες, είναι και η πιο σωστή, αν την καλοσκεφτείς. Μ ε τις ομιλίες του π. Μυτιληναίου , η Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται ως ένα βαθειά μυστικιστικό βιβλίο, ή μάλλον βιβλία.

    Εν πάσει περιπτώσει, για να μην μακρυγορώ, εύχομαι με την προσευχή της ψυχούλας σου, να μπορέσεις να προχωρήσεις στην γνώση του Θεού, και να λάμψεις και για τους άλλους το φώς της πίστεως και της γνώσεως.

   • Πετροβούβαλος said

    Nα είσαι καλά Αργυρώ!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: