ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

 • Ἡ Ἱστορία,ΔΕΝ ἀλλάζει !

 • Ἡ Μακεδονία εἶναι Ε Λ Λ Α Δ Α

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Kατηγορίες

 • Υπέρ της ζωής, κατά των εκτρώσεων

 • ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 • Η ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ἀπό τήν Φλωρεντία,στήν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 • ΜΕΤΑΜΟΥΣΕΙΟΝ – Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

 • Μαθαίνουμε…

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

 • ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ»

 • ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ (Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)

 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟΝ «LIDDEL-SCOTT»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • 324 – 1453

 • ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

 • 1 8 2 1

 • Ἀπομνημονεύματα Ἡρώων τοῦ 1821

 • Ὁ ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ τοῦ…

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1904-8)

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ’12- ’13

 • ΤΟ ΠΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

 • Α’ ΠΠ (1914-18)

 • Μ.ΑΣΙΑ (1919-22)

 • O X I (1940-41)

 • ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑΣ

 • ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ (9-24 Μαρ.1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ (1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941)

 • Β’ ΠΠ (1 9 4 1 – 4)

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Θ/Κ «ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ»

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 • ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

 • Πρόσφατα σχόλια

  Πες το με ποίηση (38… στη Ο Θείος Βράχος
  ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΜΑΝΗ στη Η οξεία κραυγή των αμνών
  Παναγιωτης σχοινεζος στη Συνταγματάρχης Δημήτρης Θεοτόκ…
  ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ στη Gatestone Institute: Στην Ευρώ…
  PETSAGGOURAKIS στη Μελέτιος Μεταξάκης, ο μασώνος…
 • Ὁ Γκρεμιστής Κωστῆ Παλαμᾶ

 • Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ΣΗΜΑ 3 Δεκ.1912

 • ΟΡΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

 • ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

 • ——————————

 • ΦΟΡΕΣΙΕΣ καί ΑΡΜΑΤΑ τοῦ ’21

 • Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (1838)

 • ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1974) …ἡ ταινία

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ

 • Μία ἀνοικτή πληγή Μνήμης 1914-23

 • Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 • ——————————

 • Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων έκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατευμάτων κατοχῆς (1946)

 • Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 • ΘΑ ΑΝΟΙΞΗι Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ;

 • ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

 • 1944-49

 • ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ

 • ΣΕΜΝΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΔΙΟΛΚΟΣ,ΓΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

 • M.K.I.E.

 • Γιά ἀποπληρωμή ἐξωτ.χρεῶν,μόνο…

 • Ἡ ἔξοδός μας,εἶναι ἡ Κ_ _ _ά _α τους !

 • ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ…

 • INSIDE JOB

Ο όσ. Φιλόθεος Ζερβάκος για τον τέκτονα Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη και την παράνομη εισαγωγή του νέου ημερολογίου.

Posted by Φαίη στο 19 Αυγούστου, 2017

† ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβᾶκος

Εν Πάρῳ τῇ 16-5-1973

Τῷ ἐν Κυρίῳ αἰδεσιμωτάτῳ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ π. Δημητρίῳ χαίρειν.

῾Ο Χριστὸς ἀληθῶς ἀνέστη, ζωὴν αἰώνιον χαρισάμενος καὶ Βασιλείαν Οὐράνιον δωρησάμενος πᾶσι τοῖς πιστοῖς, τοῖς ὀρθῶς πιστεύσασι καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.
῎Ελαβον τὴν ἐπιστολήν σας καὶ σᾶς ἀπαντῶ εἰς τὰ ἐρωτήματά Σας.

* * *

Τὸ Νέον ῾Ημερολόγιον εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν καμμία, οὔτε Οἰκουμενικὴ οὔτε Τοπική, Σύνοδος τὸ εἰσήγαγε.
Τὸ εἰσήγαγεν ἀντικανονικῶς καὶ παρανόμως ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Μελέτιος [Μεταξάκης, 1871-1935], ἔχων τὸν 33ον ὕπατον βαθμὸν τῆς Μασσωνίας, μὲ ἕξ ᾿Αρχιερεῖς ἀντορθοδόξως φρονοῦντας, διὰ νὰ δείξῃ καταφρόνησιν εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν καὶ εἰς τὰς Παραδόσεις τῶν ῾Αγίων ᾿Αποστόλων καὶ ῾Αγίων Πατέρων καὶ συμφωνίαν μὲ τοὺς καινοτόμους νεωτεριστὰς σχισματο-αιρετικοὺς Παπιστάς, καὶ Διαμαρτυρομένους Λουθηροκαλβινιστάς.

Τὸ Νέον Γρηγοριανὸν Παπικὸν ῾Ημερολόγιον, τὸ ὁποῖον εἰσήγαγεν ὁ Πάπας Γρηγόριος [ΙΓ, 1572-1585] πρῶτον εἰς τὴν Δυτικὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐπεχείρησε δὲ νὰ τὸ εἰσαγάγῃ καὶ εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Ανατολικὴν ᾿Εκκλησίαν, ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία ὄχι μόνον δὲν τὸ ἐδέχθη, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνεθεμάτισεν εἰς δύο Τοπικὰς Συνόδους, συνελθούσας ἐν Κωνσταντινουπόλει.

* * *

῾Η ἐπίσημος ᾿Εκκλησία ὤφειλε νὰ ἀπαλλάξῃ τὸν ἑαυτόν Της ἀπὸ δύο ἀναθέματα, εἰς τὰ ὁποῖα ὑπόκειται.


Τὸ ἕν ἀνάθεμα εἶναι τῆς Ζης [῾Αγίας] Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἥτις ὁρίζει: «Εἴ τις πᾶσαν Παράδοσιν ᾿Εκκλησιαστικὴν ἔγγραφόν τε ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα».
῾Η Αη ῾Αγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ ὑπὸ 318 Θεοφόρων Πατέρων συγκροτηθεῖσα, μᾶς παρέδωκε τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον· τὸ Νέον τὸ παρέδωκεν ὁ Πάπας Γρηγόριος καὶ ὁ μασσῶνος Μελέτιος Μεταξάκης.῾

Η ἐπίσημος ᾿Εκκλησία τὸ παρεδέχθη χωρὶς δυσκολίαν, κατεφρόνησε τὴν Παράδοσιν τῆς Αης ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ἠθέτησεν, ἑπομένως ἐπωμίσθη τὸ ἀνωτέρω ἀνάθεμα τῆς Ζης ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὡς καὶ τὸ ἑξῆς ἀνάθεμα τῆς ἰδίας Συνόδου:
«῞Απαντα τὰ παρὰ τὴν ᾿Εκκλησιαστικὴν Παράδοσιν καὶ τὴν διδασκαλίαν καὶ ὑποτύπωσιν τῶν ῾Αγίων καὶ ἀοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα ἤ πραχθέντα ἤ μετὰ ταῦτα πραχθησόμενα, ἀνάθεμα τρὶς» [Συνοδικὸν ᾿Ορθοδοξίας].

῾Η παράνομος καὶ ἀντικανονικὴ παρὰ τοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη εἰσαγωγὴ
τοῦ Νέου Παπικοῦ ῾Ημερολογίου εἶναι καινοτομία ἐναντιουμένη εἰς τὴν Παράδοσιν τῶν ῾Αγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων.

Τὸ δεύτερον ἀνάθεμα εἶναι τὸ ὑπὸ τοῦ Θεοκήρυκος ᾿Αποστόλου Παύλου:
«Εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω» [Γαλάτ. α 9].

Οἱ ῞Αγιοι ᾿Απόστολοι μᾶς παρέδωκαν μετὰ τὴν ῾Εβδομάδα τῶν ῾Αγίων Πάντων, νηστείαν, τὴν ὁποίαν ἡ παράνομος εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ῾Εορτολογίου κατήργησεν ἐνίοτε τελείως.
Νηστεία ῾Αγίων ᾿Αποστόλων: μηδέν· ἄλλοτε μίαν ἡμέραν, ἄλλοτε δύο. ᾿Εφέτος εἶναι τέσσαρες ἡμέραι.

᾿Αλλὰ μήπως καὶ οἱ λεγόμενοι Γνήσιοι ᾿Ορθόδοξοι Παλαιοημερολογῖται εἶναι ἀπηλλαγμένοι ἀναθεμάτων;
Εἶναι παραβάται καὶ καταφρονηταὶ τῆς πρώτης Παραδόσεως: τῆς μεγάλης ἐντολῆς τῆς ᾿Αγάπης.
Τὴν ἐντολὴν τῆς ᾿Αγάπης τὴν κατεφρόνησαν, τὴν ἠθέτησαν, τὴν ἀπέβαλον, ἀλληλο-μισοῦνται, ἀλληλο-δάκνονται, ἀλληλο-δέ-ρονται.
᾿Αναβαπτίζουν καὶ ἀναμυρώνουν πολλούς, βαπτισθέντας εἰς τὸ ῎Ονομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, Νεοημερολογίτας.

῾Η ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία δέχεται ἀκόμη καὶ τοὺς αἱρετικούς, ὅσοι ἔχουν βαπτισθῆ εἰς τὸ ᾿Ορθόδοξον Βάπτισμα· ἀναμυρώνει τοὺς ἀρνηθέντας τὸν Χριστὸν ἤ τὸ Βάπτισμα, δὲν τοὺς ἀναβαπτίζει.
Τινὲς ζηλωταὶ Παλαιοημερολογῖται πιστεύουν καὶ φρονοῦν, ὅτι τὰ Μυστήρια χωρὶς τὸ ῾Ημερολόγιον εἶναι ἄκυρα καὶ ὅτι, χωρὶς ῾Ημερολόγιον, δὲν ὑπάρχει σωτηρία.

Αγαπητέ μοι π. Δημήτριε·

᾿Επὶ 40 ἔτη παρεκάλουν καὶ παρακαλῶ τὸν Θεὸν νὰ παύσῃ τὴν φοβερὰν τρικυμίαν, τὸν φοβερὸν κλύδωνα τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ εἰρηνεύσῃ Αὐτὴν καὶ ἤκουσα νύκτα τινὰ φωνὴν ἀοράτως, λέγουσαν:
«Πρὸς τοὺς σκολιοὺς σκολιὰς ὁδοὺς ὁ Θεὸς ἐξαποστέλλει».
[πρβλ. Παροιμ. κα 8: ῾Ο Θεὸς ἐπιτρέπει οἱ διεστραμμένοι καὶ μὴ εὐθεῖς ἄνθρωποι νὰ περιπλέκωνται εἰς ἀδιεξόδους καὶ κατα- στρεπτικὰς ὁδούς].

Εἶμαι τεθλιμμένος, ἀπογοητευμένος, θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι καὶ οὐδὲν ἄλλο λέγω, ὡς ὀλιγόπιστος, εἰ μὴ τὴν τοῦ Πέτρου φθέγγομαι φωνήν: «᾿Επιστάτα, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα!» [πρβλ.Λουκ. η 24]· σῶσον ἡμᾶς, Κύριε, ἐκ τῆς παρούσης γενεᾶς τῆς σκολιᾶς, τῆς διεστραμμένης, τῆς διεφθαρμένης, μιαρᾶς, τῆς αἰσχρᾶς καὶ πονηρᾶς.

῎Ας μὴ ἀπελπιζώμεθα ὅμως τελείως, ἀλλὰ ἄς ἐξακολουθῶμεν νὰ φωνάζωμεν ὡς ὁ Πέτρος: «᾿Επιστάτα, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα!», καὶ ἄς ἐλπίζωμεν, ὅτι ὡς Συμπαθής, Εὔσπλαγχνος καὶ ᾿Ελεήμων θὰ ἐκτείνῃ, ὡς τῷ Πέτρῳ, καὶ εἰς ἡμᾶς τὴν χεῖρα καὶ θὰ μᾶς εἴπῃ: «᾿Ολιγόπιστοι, εἰς τί ἐδιστάσατε;» [πρβλ. Ματθ. ιδ 31].

Εὔχου καὶ προσεύχου καὶ ὑπερεύχου νὰ φωτίσῃ ὁ Οὐράνιος Πατὴρ τοὺς ῎Αρχοντας τῆς ᾿Εκκλησίας νὰ παύσουν νὰ ἀλληλοδάκνωνται, διὰ νὰ μὴ ἀναλωθῶσιν [ὑπ᾿ ἀλλήλων], ἀλλὰ νὰ εἰρηνεύσωσιν ἑαυτοὺς καὶ τὴν ᾿Εκκλησίαν νὰ ἐπαναφέρουν εἰς τὸ Πάτριον ᾿Ορθόδοξον ῾Ημερολόγιον καὶ γίνῃ πάλιν μία ᾿Εκκλησία.

…………………………………………………………………….

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης

† ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβᾶκος

Πηγή misha.pblogs.gr

7 Σχόλια προς “Ο όσ. Φιλόθεος Ζερβάκος για τον τέκτονα Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη και την παράνομη εισαγωγή του νέου ημερολογίου.”

 1. Φαίη said

  Από την εποχή του μασώνου Μεταξάκη και μετά μπορούμε με ασφάλεια να μιλήσουμε για μία νέα γενιά Φαναριωτών ενοίκων οι οποίοι συστηματικώς εισάγουν στην Εκκλησία του Χριστού το σχίσμα και την διαίρεση. Και ώ η τρέλλα που ζει και βασιλεύει, είναι αυτοί οι ίδιοι που κατηγορούν ως σχισματικούς εκείνους που διαμαρτύρονται στις αντιΠατερικές τους καινοτομίες.
  Βρέθηκα πρόσφατα με παρέα σε ένα Μοναστήρι που υπάγεται στο Άγιον Όρος. Είχε Εσπερινό και είπαμε να καθίσουμε. Έλεγαν συνέχεια τροπάρια για έναν Άγιο Αθανάσιο και δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος ήταν γιατί με το νέο ημερολόγιο εκείνη την ημέρα δεν είχαμε κάποιον Άγιο Αθανάσιο.
  Λίγες ημέρες αργότερα συνειδητοποίησα την μαχαιριά με την οποία ζει η Εκκλησία καρφωμένη στο Σώμα της εδώ και κοντά 100 χρόνια. Στον έναν Ναό να τιμούν έναν Άγιο στον αμέσως παραδίπλα έναν άλλον Άγιο. Για καθήστε και σκεφτείτε το λιγάκι αυτό ωρέ.
  Και ενώ όλοι περίμεναν ότι τουλάχιστον σε αυτήν την Σύνοδο -της υποτιθέμενης ‘ειρήνης’ και ‘ένωσης’- που θα γινόταν θα διορθωνόταν αυτό το θέμα, οι «καινοτόμοι νεωτερισταί σχισματο-αιρετικοί» το πέταξαν έξω και πότισαν την Εκκλησία με περισσότερο δηλητήριο, αίρεση και σχίσμα.
  ‘Εύγε’ λοιπόν στους Φαναριώτες, σ’ αυτούς τους συστηματικούς εμπρηστές της Εκκλησίας, φόρτωσαν την Εκκλησία με αναθέματα, αλωνίζουν χωρίς να τους ελέγχει κανείς και το πιο παράλογο; Έχουν και θερμούς υποστηρικτές!!
  Και δυστυχώς, οι δικές τους διαβολικές ενέργειες βρήκαν ‘τόπο’ και στην αντίπερα όχθη.

  Ο Θεός να μας φωτίσει και να μας απαλλάξει από αυτό το δηλητήριο.
  «Πρὸς τοὺς σκολιοὺς σκολιὰς ὁδοὺς ὁ Θεὸς ἐξαποστέλλει».

 2. SXOLIASTHS said

  ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟΥΣ «ΜΕΤΑΞΑΚΗΔΕΣ» ΣΤΟΥΣ «ΜΑΣΣΩΝΟΥΣ» ΣΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΗΣ CIA ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΣΙΠΡΕΣ. ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΡΑΓΟΥΣ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ. ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ, ΣΕ ΔΟΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΕΝΣΤΕΡΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ» ΠΡΟΚΡΙΜΡΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ » Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ» ΠΟΥ ΑΝ ΠΕΘΑΙΝΕ ΠΡΩΤΗ ΙΣΩΣ ΤΟΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ….ΤΟ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ . ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΕΜΕΙΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΝΟΜΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ. ΑΝΤΕ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΩΣ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΑΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΕΝΑΝ «ΣΗΜΙΤΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΑΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥ…ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ.

 3. Simon said

  Πολύ καλη πόλη χρήσιμη η ανάρτηση σας για τον Μεταξάκη.τις τελευταίες μέρες περιδιαβαίνει τις ιστοσελίδες ανάρτηση μοναχής που τον παρουσιάζει ως άγιο.

  • Φαίη said

   Το όνειρό τους είναι να κάνουν κάποιον μασσώνο άγιο, χωρίς μαρτυρία ποιμνίου, χωρίς αγιοσύνη, χωρίς τίποτα, όπως κάνουν οι παπικοί. Καλά που μου το είπες. Θα βάλω και αύριο άλλη μία ανάρτηση για τον μασσώνο Μελέτιο Μεταξάκη.

 4. Simon said

  Φαιη η μοναχη λέγεται Σοφρωνια και βάζει και τη φωτογραφία της.την προβάλει και το ekklisiaonline.γραφει και προβάλει τα βιβλία της στο διαδίκτυο.καλη Κυριακή .

 5. Δημήτρης said

  Αυτά που σημειώνονται στο παραπάνω κείμενο είναι σωστά όσον αφορά τους ιερούς κανόνες τους οποίους παραβαίνει η επίσημη εκκλησία της Ελλάδος όσον αφορά για το εορτολόγιο το πατριο και αυτό έχει μία βάση αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πλέον η επίσημη εκκλησία ίσως μπορεί και να μην έχει μυστήρια μετά το Κολυμπάρι διότι αν μελετήσουμε τους ιερούς κανόνες δεν έχει κάνει οικονομία πάνω στους κανόνες απλά έχει κάνει ληστεία των ιερών κανόνων άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να έχει και μυστήρια αν λοιπόν καλά κάνουν κάποιοι ΓΟΧ και ξανά μύρο νουν

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: