ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

 • Ἡ Ἱστορία,ΔΕΝ ἀλλάζει !

 • Ἡ Μακεδονία εἶναι Ε Λ Λ Α Δ Α

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Kατηγορίες

 • ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 • Η ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ἀπό τήν Φλωρεντία,στήν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 • ΜΕΤΑΜΟΥΣΕΙΟΝ – Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

 • Μαθαίνουμε…

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

 • ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ»

 • ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ (Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)

 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟΝ «LIDDEL-SCOTT»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • 324 – 1453

 • ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

 • 1 8 2 1

 • Ἀπομνημονεύματα Ἡρώων τοῦ 1821

 • Ὁ ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ τοῦ…

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1904-8)

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ’12- ’13

 • ΤΟ ΠΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

 • Α’ ΠΠ (1914-18)

 • Μ.ΑΣΙΑ (1919-22)

 • O X I (1940-41)

 • ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑΣ

 • ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ (9-24 Μαρ.1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ (1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941)

 • Β’ ΠΠ (1 9 4 1 – 4)

 • 1944-49

 • ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

 • ΘΑ ΑΝΟΙΞΗι Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ;

 • Advertisements
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Θ/Κ «ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ»

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 • ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

 • Πρόσφατα σχόλια

  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ στο ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΩ…
  Φαίη στο ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΩ…
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ στο ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΩ…
  Φαίη στο ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΩ…
  Εσύ και το Π.Σ.Ε.… στο Εσύ και το ΠΣΕ.
 • Ὁ Γκρεμιστής Κωστῆ Παλαμᾶ

 • Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ΣΗΜΑ 3 Δεκ.1912

 • ΟΡΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

 • ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

 • ——————————

 • ΦΟΡΕΣΙΕΣ καί ΑΡΜΑΤΑ τοῦ ’21

 • Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (1838)

 • ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1974) …ἡ ταινία

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ

 • Μία ἀνοικτή πληγή Μνήμης 1914-23

 • Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 • ——————————

 • Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων έκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατευμάτων κατοχῆς (1946)

 • Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 • ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ

 • ΣΕΜΝΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΔΙΟΛΚΟΣ,ΓΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

 • M.K.I.E.

 • Γιά ἀποπληρωμή ἐξωτ.χρεῶν,μόνο…

 • Ἡ ἔξοδός μας,εἶναι ἡ Κ_ _ _ά _α τους !

 • ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ…

 • INSIDE JOB

Γεροντική ηλικία

Posted by Πετροβούβαλος στο Σεπτεμβρίου 22, 2016

του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως

.

Ως πάσαι αι ηλικίαι, ούτω και η ηλικία αύτη έχει εξαίσιον τινά χαρακτήρα, τον οποίον διαπλάττουσι τα παρερχόμενα έτη κατά το μακρόν του βίου στάδιον· αύτη αποκτά έτερα τινά προσόντα δι’ ών περικοσμείται το γήρας· εν αυτή διαλάμπει η σοφία, η βουλή, η σύνεσις· φαιδρά και ακμαία σκέψις χαρακτηρίζει τα διανοήματά της.

Η όψις αυτής εμποιεί τον μέγιστον σεβασμόν, και εφελκύει παντός προσβλέποντος την άκραν ευλάβειαν.

Το γήρας είναι το τελευταίον στάδιον του επιγείου βίου του ανθρώπου· διό και φέρει μεθ’ ευατού πάσαν τελειότητα προς ήν σπεύδει ο άνθρωπος, και πλήρες εφοδίων αξιών, ουχί προς όν σβεννύμενον εν τω θανάτω και απολλύμενον εν τω τάφω, αλλά προς όν αθάνατον, έχον ψυχήν, τελειωθέν επί γής και προπαρασκευασθέν διά τον Ουρανόν, δι’ άλλην ζωήν, άληκτον και ατέρμονα.

Η ενδελεχής της άλλης ζωής μέριμνα, είναι προσφιλής ασχολία και ιδιάζον μέλημα της ηλικίας ταύτης· η ολιγωρία του παρόντος, και η έφεσις των μελλόντων επιδείκνυνται, ως οίον τε επιφανέστερον· το γήρας ζητεί νέαν ζωήν, δεν ανέχεται να απολεσθή το ενοικούν και ζωογονούν αυτό πνεύμα· επιποθεί την αιωνιότητα, ήν προοσπελάζουσαν, συναισθάνεται, ότι η ψυχή αυτού εκλήθη να ζήση, και εργάζεται ήδη υπέρ της μελλούσης ζωης· ζή ήδη διά την μέλλουσαν ή την παρούσαν ζωήν· ο νούς και η καρδία του γέροντος εστράφησαν προς τον καλούντα Θεόν, και πέποιθεν, ότι προς αυτόν πορεύεται· διό και γαλήνη άκρα και ηρεμία βασιλεύουσιν εν τη καρδία του, αντανακλώντα επι του ιλαρού προσώπου του.

Ουδέν δύναται να παραπείση αυτόν, ότι η ενδόμυχος πληροφορία, ήν λαμβάνει περί της αιωνίου ζωής, εξαπατά και αποπλανά αυτόν· ούτος είναι πεπεισμένος περί της αληθείας ταύτης και θαραλέως εκδέχεται το τέλος του επί της γής σταδίου του· βλέπει τον θάνατον προ των θυρών του, και όμως, ούτος ατάραχος διατάσσει τα κατ’ αυτόν, ωσεί ήτο αθάνατος· τον θάνατον τον θεωρεί συνέκδημον και αναγκαίον συνοδοιπόρον διά την μέλλουσαν οδοιπορίαν· αι τελευταίε θελήσεις του εκφράζουσι τας ακραιφνείς περί αιωνίου ζωής πεποιθήσεις του· φρονεί οτι δεν αποχωρίζεται των οικείων, των φίλων, των συγγενών, ίνα μή επανίδη αυτούς, αλλ’ ωσεί έμελλεν να απολαμβάνει αυτούς καθ’ εκάστην.

Τοιαύτη η περί πνευματικής ψυχής εν τω γήρατι πεποίθισις, τοιούτον το φρόνημα περί ανθρώπου, και τοιαύται αι σκέψεις περί μελλούσης ζωής. Ο άνθρωπος άρα αποδημών του κόσμου, ως προσεγγίζων προς το τέρμα του βίου του εν τω γήρατι, λαμβάνει το πλεονέκτημα να γνωρίζει πλείονα περί της μελλούσης ζωής, ή όσον πάσα ετέρα ηλικία, και να φέρει εικόνα τοιαύτην, οποίαν εν ουδενί δημιουργήματι δύναται τις να απαντήση. Η γεροντική ηλικία είναι η εικών του ηθικού και πνευματικού όντος.

Πηγή: Νεκταρίου Κεφάλα, Μητροπολίτου Πενταπόλεως και Προλύτου της Θεολογίας «Υποτύπωσις περί Ανθρώπου», εκδ. Ακροπόλεως, Αθήνα 1893, σελ. 22-23

.

Για την αντιγραφή: Πετροβούβαλος/Αβέρωφ
Η φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου είναι από το sakketosaggelos.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s