ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

 • Ἡ Ἱστορία,ΔΕΝ ἀλλάζει !

 • Ἡ Μακεδονία εἶναι Ε Λ Λ Α Δ Α

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Kατηγορίες

 • Υπέρ της ζωής, κατά των εκτρώσεων

 • ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 • Η ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ἀπό τήν Φλωρεντία,στήν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 • ΜΕΤΑΜΟΥΣΕΙΟΝ – Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

 • Μαθαίνουμε…

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

 • ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ»

 • ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ (Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)

 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟΝ «LIDDEL-SCOTT»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • 324 – 1453

 • ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

 • 1 8 2 1

 • Ἀπομνημονεύματα Ἡρώων τοῦ 1821

 • Ὁ ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ τοῦ…

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1904-8)

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ’12- ’13

 • ΤΟ ΠΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

 • Α’ ΠΠ (1914-18)

 • Μ.ΑΣΙΑ (1919-22)

 • O X I (1940-41)

 • ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑΣ

 • ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ (9-24 Μαρ.1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ (1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941)

 • Β’ ΠΠ (1 9 4 1 – 4)

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Θ/Κ «ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ»

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 • ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

 • Πρόσφατα σχόλια

  Πετροβούβαλος στη Χρειάζεται υποχρεωτικό rapid t…
  ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ στη Χρειάζεται υποχρεωτικό rapid t…
  Γιώργης στη Οι Σέρβοι καταλαμβάνουν το Μον…
  Γιώργης στη Οι Σέρβοι καταλαμβάνουν το Μον…
  Γιώργης στη Viper, Rafale, Belharra, Φρεγά…
 • Ὁ Γκρεμιστής Κωστῆ Παλαμᾶ

 • Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ΣΗΜΑ 3 Δεκ.1912

 • ΟΡΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

 • ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

 • ——————————

 • ΦΟΡΕΣΙΕΣ καί ΑΡΜΑΤΑ τοῦ ’21

 • Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (1838)

 • ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1974) …ἡ ταινία

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ

 • Μία ἀνοικτή πληγή Μνήμης 1914-23

 • Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 • ——————————

 • Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων έκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατευμάτων κατοχῆς (1946)

 • Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 • ΘΑ ΑΝΟΙΞΗι Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ;

 • ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

 • 1944-49

 • ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ

 • ΣΕΜΝΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΔΙΟΛΚΟΣ,ΓΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

 • M.K.I.E.

 • Γιά ἀποπληρωμή ἐξωτ.χρεῶν,μόνο…

 • Ἡ ἔξοδός μας,εἶναι ἡ Κ_ _ _ά _α τους !

 • ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ…

 • INSIDE JOB

Ο Χόβαρτ αποκλείει την Σύρον – 2/3 ΔΕΚ. 1868

Posted by Πετροβούβαλος στο 3 Δεκεμβρίου, 2015

συνέχεια από τη Ναυμαχία μεταξύ «Ενώσεως» και Τουρκικής μοίρας

.

Πράγματι ο Τούρκος ναύαρχος ευθύς μετά την προς την «Ένωσιν» σύγκρουσίν του και μόλις η τελευταία αύτη ηγκυροβόλησεν εις τον λιμένα της Σύρου έσπευσε και εκείνος να καταπλεύση εις τον αυτόν λιμένα και να επιδώσει εις τον νομάρχην Κυκλάδων τελεσίγραφον, όπως εντός ωρισμένης προθεσμίας παραδώση αυτώ την «Ένωσιν», άλλως απειλών να κατάσχη ταύτην διά της βίας.

Άμα τη διατυπώσει των τοιούτων αιτήσεων του Χόρβαρτ οι εν Σύρω πρόξενοι των Ευρωπαϊκών δυνάμεων συνελθόντες εις Συμβούλιον διεμήνυσαν εις τον Τούρκον ναύαρχον διά του προξένου της Τουρκίας Αξελού ότι εν Σύρω περιεκλείοντο πλείστα όσα Ευρωπαϊκά συμφέροντα και ότι εξεπλήττοντο διά τας γενομένας πολεμικάς πράξεις, ενώ ήτω μεν γνωστό ότι η Υψηλή Πύλη είχεν επιδώσει διακοίνωσιν τελεσιγραφικήν εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, αλλ’ ηγνόουν αν η Τουρκία είχε κηρύξει τον πόλεμον κατά της Ελλάδος. Τοιαύτας αντιρρήσεις διετύπωσε προς τον Χόβαρτ κι ο Κυβερνήτης της εν Σύρω ορμούσης Αυστριακής κανονιοφόρου Βάλλ προσθείς ότι δεν δύναται ν’ ανεχθή αυτού παρόντος τοιαύτην παράβασιν των διεθνών νομίμων και απειλήσας ότι ήθελε κτυπήση αυτόν, εάν ετόλμα να επιβάλη χείρα επί της «Ενώσεως».

Κατόπιν των διαβημάτων των προξένων και της δηλώσεως του Αυστριακού Κυβερνήτου, έτι δε και της εκδηλωθείσης αποφάσεως του λαού (της) Σύρου, όπως αποκρούση την βίαν διά της βίας, ο Τούρκος ναύαρχος μετέβαλε το πρώτον τελεσίγραφον του και απέστειλε προς τον Νομάρχην το επόμενον έγγραφον:

.

Επί της Φρεγάτας «Χουδαβενδικιάρ»
2/14 Δεκεμβρίου 1868

Προς τον Κύριον Νομάρχην των Κυκλάδων
Κύριε,

Σήμερον την πρωΐαν, κατά την 8ην π.μ., ευρισκόμενος επί της Ναυαρχίδος μου, συνοδευόμενος υπό του Τουρκικού ατμοπολοίου «Ιτζεδίν», παρετήρησα το διαβόητον πειρατικόν «Ένωσιν», όπερ πιστεύω ότι επανήρχετο εκ Κρήτης, όπου, αφ’ ού ωπλίσθη προηγουμένως φανερά με κανόνια «Άρμστρονγκ» εν τω λιμένι τούτω, απεβίβασεν, ως συμπεραίνω, μέγαν αριθμόν Ελλήνων επαναστατών, προς βοήθειαν της επαναστάσεως. Είμεθα τότε 6 μίλια από την ξηράν.

Διέταξα το «Ιτζεδίν» να την ακολουθήση και να πυροβολήση άσφαιρα κανόνια, δια να σταματήση αυτήν. Μετά τον πρώτον κανονιοβολισμόν, η «Ένωσις» απήντησε με κανονιοβολισμόν έχοντα σφαίραν. Η σφαίρα εκτύπησε το πλοίον μου και κατέστρεψε δύο λέμβους. Κατά συνέπειαν το «Ιτζεδίν» πολύ δικαίως επυροβόλησε και αυτό με σφαίραν και ηκολούθησεν αυτήν μέχρις αποστάσεως 4 μιλίων από του λιμένος. Τότε δε διηυθύνθην εγώ προς τον λιμένα και ηγκυροβόλης εδώ.

Διά ταύτα, επειδή η «Ένωσις» διά του πυροβολισμού καθ’ ενός πολεμικού πλοίο εξετέλεσε πράξιν πειρατικήν, αναφέρομαι προς υμάς όπως κρατήσετε αυτήν και επιτρέψητε εις εμέ να φέρω τας δικαίους κατηγορίας εναντίον του ωπλισμένου τούτου πειρατού. Ελπίζω ότι προς αποφυγήν δυσάρεστων συνεπειών η Υμ. Εξοχότης θέλει εννοήση την ανάγκην να ενεργήση αμέσως.

Χωρίς να υπομνήσω το πασίδηλον γεγονός ότι η «Ένωσις» από δύο ετών εξηκολούθησε πράττουσα, εν πληρεστάτη γνώσει υμών και πασών των Ελληνικών αρχών, πράξεις δι’ ών διέρρηξε τα διεθνή νόμιμα, η πειρατική αύτη πράξις του απαιτεί παραδειγματικήν τιμωρίαν. Δεν είνε ανάγκη να είπω πλειότερα. Αφήνω τούτο εις τα καλά αισθήματα υμών και του ενταύθα λαού και επιθυμώ να γίνη κατάλληλος ανάκρισις της υποθέσεως ταύτης ενώπιον των ενταύθα προξένων των διαφόρων εθνών, και θέλω υποβληθή εις την απόφασιν αυτών. Εν τούτοις θέλω αναμείνη ενταύθα την απάντησιν υμών.

Ταπεινώς υμέτερος
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΒΑΡΤ
Αντιναύαρχος

.

Εκτός του εγγράφου τούτου, εις ό τα της συμπλοκής μετά της «Ενώσεως» περιγράφονται ουχί ως ακριβώς έλαβον χώρα αλλά κατά τρόπον πειρώμενον να δικαιολογήση την παραβίασιν του διεθνούς δικαίου, ο Χόβαρτ διηγήθη ομοίως τα πράγματα και προς τον Κυβερνήτην της εν Σύρω ακταιωρού Θρ. Κανάρην, προς όν επέδειξε την ζημίαν, ήν επί της ναυαρχίδος του επέφερε το βλήμα της «Ενώσεως».

Εν ώ δε ταύτα διεδραματίζοντο εν Σύρω, μόλις εγνώσθησαν τα γενόμενα εν Αθήναις, οι εν τη πρωτευούση αντιπρόσωποι των Μ. Δυνάμεων κοινή αποφάσει απέστειλαν εκ Πειραιώς εις Σύρον το Γαλλικόν πολεμικόν «Forbin», όπως ο Κυβερνήτης αυτού παραστήση εις τον Ναύαρχον Χόβαρτ πάσαν την λύπην των πρέσβεων διά την επιθετικήν διαγωγήν αυτού και ανακοινώση άμα αυτώ ότι καλώς ήθελε πράξει εξερχόμενος του λιμένος, αιρομένης ούτω πάσης αφορμής εις περιπλοκήν.

Συγχρόνως εις έκτακτον συνεδρίαν συγκληθέν το Υπουργικόν Συμβούλιον απεφάσιζε την εις Σύρον αποστολήν της ατμοδρόμωνος «Ελλάδος», με διαταγήν να υπερασπισθή τον λιμένα της Σύρου κατ’ ενδεχομένης προσβολής και να μην επιτρέψη την εκτέλεσιν των απειλών, προσβαλλουσών την κυριαρχίαν του Κράτους. Επείγουσαι και αλλεπάλληλοι διαταγαί εξεδόθησαν κατά την ημέραν της 3ης Δεκεμβρίου προς τον Κυβερνήτην της «Ελλάδος». Διετάσσετο ούτος να ετοιμάση το πλοίον προς πόλεμον και προς τούτο παρηγγέλλετο πριν ή πλεύση εις Σύρον να διέλθη εκ Ναυστάθμου, ίνα παραλάβη εκείθεν 2 οβιδοβόλα των 22 εκ. και δύο τηλεβόλα του πλοίου, έτι δε και 3.000 εκκαύματα, ών είχεν ανάγκην, εγνωστοποιείτο συγχρόνως τω ιδίω Κυβερνήτη ότι οι Κυβερνήται του «Μεσολογγίου» και του «Γλαύκου» διετάχθησαν να χορηγήσωσιν αυτώ ανά 15 άνδρας έκαστος, ότι ο αρχίατρος Ρέϋχολδ παρηγγέλθη να επιβή της «Ελλάδος» και ότι, μη υπαρχόντων θερμαστών εξ άλλων ατμοπλοίων, ηδύνατο ν’ αντικαταστήση τους ελλείποντας διά ναυτών του πληρώματος ή να προσλάβη εθελοντάς ημερομισθίους, άν εύρη τοιούτους.

Ηναγκάσθη τέλος ο Υπουργείον κατ’ εκείνην την ημέραν να εγκρίνη υπόσχεσιν του Κυβερνήτου της «Ελλάδος» προς τους υπ’ αυτόν ξένους μηχανικούς ότι εν περιπτώσει θανάτου των θ’ απελάμβανον συντάξεως αι οικογένειαι αυτών.

Πάντα ταύτα ατυχώς απητήθησαν, και άλλαι δε άτινα δεν διεσώθησαν εν τοις εγγράφοις, ίνα το μοναδικόν πολεμικόν πλοίον του Στόλου δυνήθη ν’ αποπλεύση προς ενδεχόμενην δράσιν εις στιγμήν, καθ’ ήν από ημέρας εις ημέραν ηπειλείτο η μετά της Τουρκίας διακοπή των σχέσεων και εν ώ ισχυρότατος Οθωμανικός Στόλος περιεπόλει εις τας Ελληνικάς ακτάς και απέκλειε σχεδόν Ελληνικούς λιμένας αυθαδέστατα καταπατών το Διεθνές Δίκαιον.

Το «Forbin», όπερ, ως ανωτέρω εσημειώσαμεν, εστάλη εις Σύρον υπό των εν Αθήναις πρέσβεων των Δυνάμεων, ηγκυροβόλησεν εις τον λιμένα εκείνον την πρωΐαν της 4ης Δεκεμβρίου. Ο Κυβερνήτης του Γαλλικού πολεμικού μετέδωκεν εις τον Χόβαρτ Πασσάν τας εντολάς των εν τή πρωτευούση πρεσβευτών και έπεισεν αυτόν να εξέλθη του λιμένος. Ούτως, ότε την μεσημβρίαν της ιδίας ημέρας κατέπλευσε και η «Ελλάς» εις Σύρον, εύρε τον Τούρκον Ναύαρχον περιπλέοντα εκτός του λιμένος και οιονεί αποκλείοντα αυτόν.

.

Πηγή: Αντιπλοιάρχου Δημητρίου Γ. Φωκά, Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873, έκδοσις Γενικού Επιτελείου Β. Ναυτικού 1923, σελ. 258 – 261

Για την αντιγραφή: Πετροβούβαλος/Αβέρωφ
Εικόνα: Ο Ατμοδρόμωνας (ή ατμοφρεγάτα) ΑΜΑΛΙΑ που μετονομάσθηκε αργότερα σε ΕΛΛΑΣ και σχεδιάστηκε να χρησιμοποιηθεί ως Σχολείο Ναυτικών Δοκίμων από το Πειραιόραμα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: