ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

 • Ἡ Ἱστορία,ΔΕΝ ἀλλάζει !

 • Ἡ Μακεδονία εἶναι Ε Λ Λ Α Δ Α

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Kατηγορίες

 • Υπέρ της ζωής, κατά των εκτρώσεων

 • ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 • Η ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ἀπό τήν Φλωρεντία,στήν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 • ΜΕΤΑΜΟΥΣΕΙΟΝ – Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

 • Μαθαίνουμε…

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

 • ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ»

 • ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ (Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)

 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟΝ «LIDDEL-SCOTT»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • 324 – 1453

 • ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

 • 1 8 2 1

 • Ἀπομνημονεύματα Ἡρώων τοῦ 1821

 • Ὁ ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ τοῦ…

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1904-8)

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ’12- ’13

 • ΤΟ ΠΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

 • Α’ ΠΠ (1914-18)

 • Μ.ΑΣΙΑ (1919-22)

 • O X I (1940-41)

 • ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑΣ

 • ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ (9-24 Μαρ.1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ (1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941)

 • Β’ ΠΠ (1 9 4 1 – 4)

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Θ/Κ «ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ»

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 • ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

 • Πρόσφατα σχόλια

  Πετροβούβαλος στη Χρειάζεται υποχρεωτικό rapid t…
  ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ στη Χρειάζεται υποχρεωτικό rapid t…
  Γιώργης στη Οι Σέρβοι καταλαμβάνουν το Μον…
  Γιώργης στη Οι Σέρβοι καταλαμβάνουν το Μον…
  Γιώργης στη Viper, Rafale, Belharra, Φρεγά…
 • Ὁ Γκρεμιστής Κωστῆ Παλαμᾶ

 • Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ΣΗΜΑ 3 Δεκ.1912

 • ΟΡΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

 • ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

 • ——————————

 • ΦΟΡΕΣΙΕΣ καί ΑΡΜΑΤΑ τοῦ ’21

 • Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (1838)

 • ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1974) …ἡ ταινία

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ

 • Μία ἀνοικτή πληγή Μνήμης 1914-23

 • Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 • ——————————

 • Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων έκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατευμάτων κατοχῆς (1946)

 • Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 • ΘΑ ΑΝΟΙΞΗι Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ;

 • ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

 • 1944-49

 • ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ

 • ΣΕΜΝΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΔΙΟΛΚΟΣ,ΓΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

 • M.K.I.E.

 • Γιά ἀποπληρωμή ἐξωτ.χρεῶν,μόνο…

 • Ἡ ἔξοδός μας,εἶναι ἡ Κ_ _ _ά _α τους !

 • ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ…

 • INSIDE JOB

Το ναυάγιον του «Άρεως» – 14 ΑΥΓ 1842 (και μία ενδιαφέρουσα ανάκριση)

Posted by Πετροβούβαλος στο 14 Αυγούστου, 2015

Κατά τα τέλη Ιουλίου του 1842 η γαβάρρα «Άρης» απέπλευσεν εκ Πειραιώς κατευθυνομένη εις Γαλάζιον της Ρουμανίας, όπως παραλάβη εκείθεν ξυλείαν, δωρηθήσαν υπό των εκεί ομογενών εις την εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν. Την 14ην Αυγούστου καταληφθήσα η γαβάρρα (σ.Π/Β: Πρόκειται για τον Μυοδρόμωνα ή Μπάρκο) αύτη υπό δεινής τρικυμίας εν τη Προποντίδι επειράθη να αγκυροβολήση υπηνέμως της νησίδος Κούταλι, κειμένης Νοτίως του Μαρμαρά.

Ο διευθυντής του πλοίου, πλοίαρχος γ’ τάξεως Α. Ζερβός δεν εγνώριζε τον όρμον τούτον, δύο ναύται όμως του πλοίου γνωρίζοντες ως διετείνοντο, την ακτήν ανέλαβον να πλοηγήσωσιν. Και τούτων όμως αι γνώσεις δεν ήσαν, φαίνεται, επαρκείς, διότι ο «Άρης» πλεύσας προς αγκυροβολίαν προσήραξεν εις τας υφάλους του όρμου.

Το σκάφος διελύθη ολοσχερώς, επετεύχθη όμως η διάσωσις ολοκλήρου του υλικού του πλοίου, και ούτως ο επί των Ναυτικών Γραμματεύς της Επικρατείας αναφέρων το θλιβερόν γεγονός εις τον Βασιλέα υπολογίζει την ζημίαν κατόπιν της διασώσεως του υλικού εις μόνον 3.000 δρχ. Το σκάφος, γράφει, ήτο παλαιόν και σεσαθρωμένον, επρόκειτο δε προ 6 μηνών να προτείνει την διέλευσίν του αλλ’ ηναγκάσθη ν’ αναβάλη τούτο ένεκα των αλλεπαλλήλων αναγκών της υπηρεσίας.

Ως και εις το προηγούμενον κεφάλαιον εσημειώσαμεν, πάντα τα πλοία του Στόλου όσα ένεκα μεταφοράς ξυλειας και υλικών διέπλεον τα Δαρδανέλλια, μετεσχηματίζοντο εις εμπορικά. Τον κανόνα τούτον ετήρησε και ο «Άρης», το ναυάγιόν του όμως εγέννησε φυσικώς θόρυβον περί το πλοίον και την προέλευσίν του και περιήλθεν εις γνώσιν των Τουρκικών αρχών η φήμη ότι πρόκειται περί πολεμικού πλοίου. Ο Καϊμακάμης λοιπόν της Κούταλης εκτελέσας τας νομίμους επί του ναυαγίου ανακρίσεις, μεγάλην κατ’ αυτάς κατέβαλε προσπάθειαν, όπως ανακαλύψη την ιδιότητα του πλοίου, διά των ευστόχων του όμως απαντήσεων ο Διευθυντής του «Άρεως» επέτυχε τουλάχιστον ν’ αποφύγη τον σκόπελον τούτον. Την ανάκρισην ταύτην, αρκετά ενδιαφέρουσαν, παραθέτωμεν ολόκληρον.

Ερ. Πως ονομάζεσαι, ποία η πατρίς σου, και τι επαγγέλεσαι;
Απ. Ανδρέας Ζερβός Κυβερνήτης της ναυαγησάσης Ελληνεμπορικής γαβάρρας ο «Άρης».
Ερ. Που διευθύνεσο, και τι φορτίο είχες;
Απ. Διά Κωνσταντινούπολιν και εκείσαι διά Γαλάτζιο και άνευ φορτίου.
Ερ. Πόθεν ανεχώρησες και πόσας ημέρας ημέρας λείπης.
Απ. Από Πειραιά και Πόρον δια ημέρας 24 σήμερον.
Ερ. Πόσους ανθρώπους είχες επί του πλοίου;
Απ. Τριάντα οκτώ με τον εαυτόν μου.
Ερ. Πόσα κανόνια είχες επί του πλοίου;
Απ. Δύο.
Ερ. Διατί είχες πολλούς ανθρώπους, εν ώ άλλα μεγαλήτερα πλοία έχουσιν ολιγωτέρους;
Απ. Επειδή και το πλοίον αυτό ήτο πολύ βαρύ και μεγάλο, και εις το οποίον έμελλον ταξείδι να κάμω, έπρεπε να έχω πολλούς, δια να προλάβω να κατέβω ογλήγωρα κάτω μη με κλείση ο χειμών μέσα.
Ερ. Πόσα κοιλά έπερνε το πλοίον;
Απ. Δεκατέσσαρες χιλιάδες περίπου.
Ερ. Έχεις σηγουρητόν, και πόθεν η σηγουρητά σου;
Απ. Όχι δεν έχω ουδεμία σηγουρητά.
Ερ. Και ημείς γνωρίζωμεν ότι σήμερον όλα τα πλοία έχουν σηγουρητά και πως του λόγου σου όχι;
Απ. Ημείς εις την πατρίδα μου Ύδρα, δεν σηγουράρωμεν, επειδή και αι σηγουρητές θέλουν εις τας τοιαύτας μάλιστα περιστάσεις αρκετά έξοδα και δύο έτη περίπου διά να λάβη τέλος και διά να αποφύγωμεν αυτά όλα δεν τα σηγουράρωμεν.
Ερ. Ημείς εδώ ηκούσαμεν και είμεθα πληροφορημένοι ότι το πλοίον ήτο Βασιλικόν Πολεμικόν, και ότι είχες αρκετούς στρατιώτας και πολεμοφόδια.
Απ. Περί τούτων όλων δεν γνωρίζω, τι με λες• είνε αληθινόν ότι το πλοίον ήτο εν καιρώ πολέμου εθνικόν, αλλ’ ήδη είνε ιδικόν μου και ούτε στρατιώτας έχω ούτε πολεμοφόδια, διότι αν ήτον στρατιώτες μέσα, έμελλον να έβγουν, και να τους ιδής, και ο ίδιος εν καιρώ όπου εβγήκαμεν όλοι εις τον κάβο, και ήσον παρών• αν ήτον μέσα πως είνε δυνατόν να είνε το καράβι βυθυσμένον εις την θάλασσαν και αυτοί να είνε μέσα;
Ερ. Ίσως τους έβγαλες εις κανένα άλλο μέρος.
Απ. Σας είπα, και σας λέγω ότι δεν γνωρίζω τι με λέτε δια στρατιώτας και πολεμοφόδια.
Ερ. Πόσα όπλα είχες επί του πλοίου;
Απ. Δεκαέξ όπλα και δύο κανόνια μόνον.
Ερ. Πόσα καντάρια μπαρούτι;
Απ. Μόλις τριάντα οκάδες.
Ερ. Είχες περισσότερη.
Απ. Όχι, δι’ όλου, και από αυτήν δεν εγλύτωσα κουκί.
Ερ. Οι άνθρωποι με τον μισθόν είνε ή με μερτικόν;
Απ. Όχι, με μισθόν, ως διαλαμβάνει το ναυτολόγιόν μου.
Ερ. Που είνε το ναυτολόγιόν σου;
Απ. Ιδού το δίπλωμά μου και το ναυτολόγιόν μου (επαρουσιάσθη και υπεγράφη).
Ερ. Πως έτυχε το περιστατικόν του ναυαγίου σου;
Απ. Εγώ δεν ήλθον ποτέ εδώ αλλά βολτατζάροντας με την τρικυμίαν (ήτον με εκείνην την φουρτούναν) εστενοχωρήθην πολύ εκείνην την ημέραν, και ων ο καιρός εναντίος και δυνατός, ηρώτησα όλους τους ναύτας, αν ήλθεν της εξ αυτών και δύο εκ των οποίων με είπον ότι ηξεύρουν τον λιμένα καλώς διότι ήλθον προ δύο έτη με μεγαλητέραν μάλιστα τρικυμίαν και ούτω ηπατήθην εξ αυτών και εγώ και απεφάσισα να έμβω και ούτω εναυάγησα.
Ερ. Έχεις τι άλλο να προσθέσης;
Απ. Όχι, αλλά είμαι έτοιμος να σας αποκρηθώ εις ότι με ερωτήσητε.

Εν Κούταλι την 17 δεκαεπτά Αυγούστου 1842.

Όθεν προς ειδοποίησιν εις την Υ΄ Εξ. έγιναι το παρών Γκιορνάλι δια να χρησιμεύση όθεν ανήκει δια τα άνω ρηθέντα υπογράφεται ο καπετάνιος ιδιοχείρως και μαρτυρείται παρά του προεστώτος και των λοιπών εγκρίτων της Ν΄ ταύτης.

ΑΝΔΡ. ΖΕΡΒΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΜΙΡΓΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ο Διοικητής
ΣΕΛΗΜ ΑΓΑΣ

.

Μετά το ναυάγιον του «Άρεως» εστάλη εμπορικόν ιστιοφόρον, όπερ παραλαβών το πλήρωμά του και το διασωθέν υλικόν επανήγαγε τούτο εις Ναύσταθμον.

.

Πηγή: Αντιπλοιάρχου Δημητρίου Γ. Φωκά, Χρονικά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 1833 – 1873, έκδοσις Γενικού Επιτελείου Β. Ναυτικού 1923, σελ. 64 – 67
Για την αντιγραφή: Πετροβούβαλος – Μέλια/Αβέρωφ
Εικόνα: Γαβάρα ή Μπάρκο (Μυοδρόμων) από το Naftopos.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: