ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

 • Ἡ Ἱστορία,ΔΕΝ ἀλλάζει !

 • Ἡ Μακεδονία εἶναι Ε Λ Λ Α Δ Α

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Kατηγορίες

 • Υπέρ της ζωής, κατά των εκτρώσεων

 • ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 • Η ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ἀπό τήν Φλωρεντία,στήν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 • ΜΕΤΑΜΟΥΣΕΙΟΝ – Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

 • Μαθαίνουμε…

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

 • ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ»

 • ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ (Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)

 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟΝ «LIDDEL-SCOTT»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • 324 – 1453

 • ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

 • 1 8 2 1

 • Ἀπομνημονεύματα Ἡρώων τοῦ 1821

 • Ὁ ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ τοῦ…

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1904-8)

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ’12- ’13

 • ΤΟ ΠΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

 • Α’ ΠΠ (1914-18)

 • Μ.ΑΣΙΑ (1919-22)

 • O X I (1940-41)

 • ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑΣ

 • ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ (9-24 Μαρ.1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ (1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941)

 • Β’ ΠΠ (1 9 4 1 – 4)

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Θ/Κ «ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ»

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 • ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

 • Πρόσφατα σχόλια

  Πετροβούβαλος στη Μήπως να παίξουμε τα ρέστα…
  ΚΡΙΤΩΝ στη Μήπως να παίξουμε τα ρέστα…
  Πετροβούβαλος στη Μήπως να παίξουμε τα ρέστα…
  ΚΡΙΤΩΝ στη Μήπως να παίξουμε τα ρέστα…
  Σπυρίδων Τσιτσίγκος στη ΤΙΜΩΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ;
 • Ὁ Γκρεμιστής Κωστῆ Παλαμᾶ

 • Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ΣΗΜΑ 3 Δεκ.1912

 • ΟΡΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

 • ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

 • ——————————

 • ΦΟΡΕΣΙΕΣ καί ΑΡΜΑΤΑ τοῦ ’21

 • Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (1838)

 • ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1974) …ἡ ταινία

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ

 • Μία ἀνοικτή πληγή Μνήμης 1914-23

 • Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 • ——————————

 • Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων έκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατευμάτων κατοχῆς (1946)

 • Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 • ΘΑ ΑΝΟΙΞΗι Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ;

 • ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

 • 1944-49

 • ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ

 • ΣΕΜΝΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΔΙΟΛΚΟΣ,ΓΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

 • M.K.I.E.

 • Γιά ἀποπληρωμή ἐξωτ.χρεῶν,μόνο…

 • Ἡ ἔξοδός μας,εἶναι ἡ Κ_ _ _ά _α τους !

 • ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ…

 • INSIDE JOB

Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος

Posted by Πετροβούβαλος στο 10 Αυγούστου, 2012

Αλέξανδρος Υψηλάντης

 Αναδημοσίευση από το Αντίβαρο στην ιδιωτεία

που αλίευσε η Μαρία

.

Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Πρό πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.

Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!

Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.

Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.

Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον…

Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.

Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!

Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασε-βών Καταφρόνησιν.

Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις…

Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ’ αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί αγώνες των προπατόρων μας· Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε τας αηττήτους φάλαγκας ενός τυράννου.

Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και τιμής· τα δε απειθή και κωφεύοντα εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.

Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μάς Προσκαλεί!

Αλέξανδρος Υψηλάντης

Την 24ην Φεβρουαρίου 1821, Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου.

.

101 Σχόλια προς “Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος”

 1. Anaconda said

  Ετοιμαστείτε…

 2. ΒΡΑΧΟΣ said

  Καλημέρα.
  Αυτό είναι προσκλητήριο.
  Όταν, με το καλό, τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας, θα γράψουμε και κάτι τέτοιο:
  «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι, χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν».
  Κατανοητόν ή θέλετε μετάφραση;
  Καλή δύναμη.

  • Γιάννης Μ. said

   Βράχε και να παραμείνει αυτό ως έχει υπερκαλύπτει θέλω να πιστεύω

   • Γιάννης Μ. said

    Εάν θεωρήσετε ότι το παρόν καλύπτει ότι ώρα θέλετε φτιάχνετε μια νέα κατηγορία επάνω, στην μπάρα, δίπλα από τους κανόνες

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    Σημειολογικά, μια χαρά είναι μα θα χρειαστεί ανανέωση τεχνικής φύσεως…
    Δόξα τον Μεγαλοδύναμο, έχουμε ποικιλία εχθρών…

 3. juliet said

  Καλημέρα,
  »Εγώ μεν ουν αυτούς και μακαρίζω του θανάτου και ζηλώ ,και μόνοις τούτοις ανθρώπων οίμαι κρείττον είναι γίγνεσθαι ,οίτινες ,επειδή θνητών σωμάτων έτυχον ,αθάνατον μνήμην δια την αρετήν αυτών κατέλιπον.»
  Γυναίκες στη μάχη θέλετε;

  • Πετροβούβαλος said

   Καλημέρα Juliet! Ο Βράχος θέλει γυναίκες, εγώ δεν θέλω και έχουμε διαπραγματευτεί το ζήτημα: Οι γυναίκες στα μετόπισθεν!

   • Astillais said

    Ο Βράχος το δέχτηκε;

   • Πετροβούβαλος said

    Το είχε προσχεδιασμένο! Μάλλον με «έριξε» στη διαπραγμάτευση!

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    Χα,χα,χα,χα,χα,χα…
    Επαναδιαπραγμάτευση ΔΕΝ έχει…
    Εγώ δεν είμαι εβροπέος…

   • Πετροβούβαλος said

    Την άλλη φορά θα βάλω γυναίκες να διαπραγματευτούν! 😎

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    Και εγώ θα στείλω τον Ανακόντα που λέει ότι είναι ομορφόπαιδο… :mrgreen:

   • Anaconda said

    θα χάσουν τα λόγια τους από το τρακ και την αμηχανία…

   • φωτεινη said

    ειναι επαγγελματιες διαπραγματευτες..

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    O καλός ο στρατηγός, δηλαδή εγώ ( 😆 ), χρησιμοποιεί κάθε όπλο στο οπλοστάσιο του,κατά περίπτωση, για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα…
    Χωρίς δισταγμούς…

   • φωτεινη said

    Βραχε,…
    για τις γυναικες λεω…

   • Anaconda said

    τα’χουν πει πολλές άλλες αυτά Φωτεινή μου και μετά…
    αχ αυτή η έρμη η ομορφιά…
    πες και συ κάτι βρε Πετροβούβαλε που έχεις δει τς γυναίκες να λιποθυμάνε αριστερά-δεξιά στο διάβα μου!

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    Και εγώ Φωτεινή…
    «Κατά περίπτωση» δεν γράφω;
    Όλοι και όλες χρειάζονται, κατά περίπτωση…
    Αν νομίζετε ότι δεν είστε «όπλο», κακώς νομίζετε…

   • φωτεινη said

    τον Ανακοντα δεν εστελνες εσυ;;;; 🙄

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    Kατά περίπτωση.
    Στην προκειμένη μπορεί να φανεί χρήσιμος…
    Θα υπάρξουν και διαφορετικές…

   • juliet said

    Kαλησπέρα ,
    τι να είναι αυτά; γυναίκες στα μετόπισθεν ; ακόμη και αν είναι γυμνασμένες με κοιλιακούς και καράτε; Χιχιχιχι …και από διαπραγματεύσεις ;τόσα χρόνια στο μαρκετιγκ κάτι ξέρουμε από πίτσι-πίτσι:)…..έχουμε ένα μείον …φοβόμαστε το σφίξιμο του Ανακόντα ,
    Φωτεινή ,πολύ αέρα πήραν .Αλλοστε τα όμορφα παιδιά είναι χρήσιμα …….οι »Ρόζες »πρέπει να πέσουν αμαχητί.
    🙂 🙂

  • @ Juliet ,
   Μην ακους τι λενε και τι γραφουν , ( 😆 😆 ) ,ασε που λενε καλημερα αντι για καλησπερα για ξεκαρφωμα !!!
   Το επομενό μου σχολιο των 10:20 ηταν απαντηση σε σενα…

   Το’βαλα χωρια αλλα παλι τσιμπησαν…
   Η ΛΑΜΨΗ στα ματια ειναι που μετραει !!

   • juliet said

    @ Περίοπα,
    Καλησπέρα ,
    σήμερα ήτανε μια μέρα για μένα .. …όλο το πρωί τη γιαγιά στο νοσοκομείο ….σκληρό καρύδι ,μισή Μαλτέζα -μισή Κεφαλλονίτισσα και όποιος αντέξει ,και δεν είδα ….αλλά να είσαι σίγουρος …..η λάμψη !!!!!ο θυμός ,ο ενθουσιασμός ,η χαρά ,η λύπη …και η σκληράδα ,οποιον έχει μάτια περήφανα μη τον φοβάσαι είναι ο καθρέφτης της ψυχής του.

 4. Ο Ιερος Λοχος , σημερα εχει χρειαν Μαχητων…
  Δεν «ψαχνει» αναμεσα στα «ποδια» τους…
  Ψαχνει αναμεσα στα στηθεια τους
  για Καρδια κι Αγαπη για ΕΛΛΑΔΑ !!
  Ποθο της ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
  και «ΛΑΜΨΗ» στα ματια…

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ…

 5. φωτεινη said

  εθνικιστης.
  ερχονται τα χιουμαν ραιτς..

 6. Γιώργης said

  Εὐπειθῶς ἀναφέρω ὅτι…,
  βλέποντας αὐτό τό ἰστορικό προσκλητήριο καί ἐάν τό πλήρωμα εἶναι ἀκόμα ἀνοικτό, αἰτοῦμαι τήν ναυτολόγησίν μου…!
  Μετά τιμῆς

 7. ΜΑΡΙΑ said

  «Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασε-βών Καταφρόνησιν.»

  Δέν ξέρω βρέ παιδιά,γιατί ἡ συγκεκριμένη παράγραφος μοῦ φαίνεται τόσο σημερινή….καί ἰδίως αὐτό:
  «……από την ασεβή των ασε-βών Καταφρόνησιν.»

  • φωτεινη said

   γιατι παιδι μου το κακο εχει βαθιες ριζες..

  • Μέλια said

   Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μαρία μου…

   Καλησπέρα παιδιά

   • ΜΑΡΙΑ said

    Ἄν ὅμως,μαθαίναμε ἀπό τά λάθη μας;;;;;;;;

    Καλησπέρα σέ ὅλους καί ἀπό μένα.. 🙂

   • Anaconda said

    Οι άνθρωποι δεν μαθαίνετε από τα λάθη σας…

   • φωτεινη said

    οι μη κατοχοι εξυπναδος ροης…
    αυτοι που λειτουργουν με αλγκορυθμους.

   • Anaconda said

    μη λες τέτοια περίπλοκα γιατί με αυτή τη ζέστα ανεβαίνει η θερμοκρασία του επεξεργαστή πολύ εύκολα

   • φωτεινη said

    δεν εχει αναγκη ο επεξεργαστης..
    ο οποιος επ ευκαιρειας,αυτος του επεξεργαστη, ειναι μη εξυπναδος ροης…

   • Anaconda said

    φτάνει που είμαι όμορφος
    αν ήμουν και έξυπνος θα ήταν άδικο προς τον υπόλοιπο ανδρικό πληθυσμό

   • φωτεινη said

    για τον επεξεργαστη του κομπιουτερ λεω βρε.

    υ.γ.μην το ξαναπεις.
    οι γυναικες διαλεγουν τους εξυπνους…για σοβαρες σχεσεις.

   • Anaconda said

    διαλεγουν τους εξυπνους…για σοβαρες σχεσεις;
    εννοείς όταν πάψει να πουλάει η εξωτερική τους εμφάνιση;

   • φωτεινη said

    το καλο προιον παντα πουλαει Ανακοντα…

    να,σαν τα πουλοβερακια κασμηρ…
    και μετα απο δεκα χρονια στην μοδα ειναι.

   • Anaconda said

    πουλοβεράκια κασμίρ φοράνε για ζέστα αυτοί που δεν έχουν κολλητούλη βεντούζα πάνω τους
    πάω να γυμνάσω το φιδίσιο μου κορμί
    καλό απόγευμα Φωτεινούλα

   • Asitillais said

    Αν επαναλαμβάνεται η ιστορία,Μέλια, τότε μάλλον είναι ο καιρός να ξανάρθει ο Μεγαλέξαντρος
    Μην σου πω πως πρέπει νάναι η ώρα για τίποτις Παρθενώνες.
    Να δείς πως τόλεγε ένας αρχαίος
    Δεν μπορείς, έλεγε, να μπείς στον ίδιο ποταμό δυό φορές
    Για φαντάσου
    σε ποτάμι
    για την ιστορία δεν ξέρω
    αν και υπάρχει η έκφραση
    το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει ( ποτάμι τι να εννοούν άραγε;)

   • φωτεινη said

    με τοσους αιωνες δουλεια,επαναλαμβανει κι αυτη τον εαυτο της..
    τι να κανει…

   • Γιάννης Μ. said

    Άστι, ξέρεις 😉

   • Astillais said

    Μωρέ ξέρω και παραξέρω
    Ξέρω ότι είμαστε ΑΙΩΝΙΟΙ
    Ξέρω ότι ανάμεσά μας κυκλοφορεί και η Μπουμπουλίνα και ο Μεγαλέξαντρος
    Ψάχνω να δώ πόσοι άλλοι το ξέρουν
    κι απ΄ότι φαίνεται το ξέρουν πολλοί
    Κι έλεγα μπας και κάνω την διαφορά
    αλλάαααα μπα
    το γνωρίζουν ΟΛΟΙ το μυστικό
    Αυτοί που δεν το γνωρίζουν καιρός να το μάθουν
    Κάποιοι θα σκιαχτούν και καλώς
    Εμένα με ενδιαφέρει να το μάθουν οι ΩΡΑΙΟΙ (με την αριστοτελική έννοια)

   • Astillais said

    Φωτεινή, εδώ δεν επαναλαμβάνει τα δακτυλικά αποτυπώματα
    πλάκα με κάνεις;
    Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται γιατί είναι ΘΗΛΥΚΟ

   • Γιάννης Μ. said

    ;Άστι θυμήθηκα εκείνες τις κόντρες για την γλώσσα πρόσφατα όταν αυθόρμητα έγραψα τη λέξη Ωό και μετά αναρωτιώμουν πως θα την πρόφεραν οι «ειδικοί». Θα μου πεις τι αναλογίζομαι 🙂

   • φωτεινη said

    θηλυκο με τα απειρα προσωπα ,Αστυλλαις.

   • 😈
    (Himitrellos thermasths,ftyarizei karvoyno ki anarotietai aporhmenos ayto to giota (i) to aggliko pos thn mia mpainei kai thn allh bgainei)

   • Astillais said

    Γιάννη, θα την βάλουν στον παλμογράφο για να πάρει διδακτορικό ο χαμπινιώτης

    για σκέψου
    οφτό ωό και οπτόπλινθος
    χα
    θα τους έρθει εγκεφαλικό
    Οι άνθρωποι είναι για τα μπάζα και εκεί το επιμένουν
    Απορία:
    Ξέρουν πως κλίνεται το άχρηστος;

   • Astillais said

    Θερμαστή,
    είναι σαν το κάρβουνο
    εξαρτάται απ΄τον φτυαριστή

   • φωτεινη said

    τα παντα ρει,Μανωλη.

   • Astillais said

    Κάποιος απ΄τη γέφυρα κάνει πλάκα;

 8. Κρύο νερό στην μούρη…για όσους/ες έχουν την αμυδρή εντύπωση ότι θα σταλούν εδώ εκατό ταξιαρχίες Σπετζνάζ, διακόσιες μοίρες ΜIG και πέντε χιλιάδες Τ-90, για περίπατο, έτσι και γίνει καμιά στραβή…
  ————————————————————————————————————–
  Μόνο αυτά αδελφέ!!!
  Εδώ μερικοί εκτός απ αυτό ονειρεύονται
  μέχρι και εκμοντερνισμένο τσοπάνη.
  Πρρρρρρρρρρ,κιο κιο κιο ουίτ ουϊτ ουϊτ
  Την καλησπέρα μου σε ολους!!!
  😈
  (Himitrellos thermasths)

  • ΒΡΑΧΟΣ said

   Τσοπάνη με i-pad να παίζει ψηφιακή φλογέρα και πρόβατα να ακούνε στα i-pod με ακουστικά surround…New age tecnology…
   E, ρε έχει να δουλέψει γκλίτσα…Aλήθεια ρε Μανώλη, από τι είδους ξύλου φτιαχνονται καλές γκλίτσες, γιατί οι ψηφιακές είναι και ακριβές, παναθεμά τες…και το e-banking δεν δουλεύει στα βουνά ωρέ…

   • juliet said

    Στη Κεφαλλονιά τις έφτιαχναν από πουρνάρια και ελίες και έκαναν καλή δουλειά ………
    🙂

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    Ωραιότατα…
    Όσο ζεις μαθαίνεις…

   • Οξιά, καρυδιά, δρυ, πουρνάρι
    και διάφορα άλλα ξύλα κατάλληλα και για έπιπλα.
    Αλλά από πουρνάρι είναι η πιο καλή
    αντέχει και τζούζει κιόλας ΒΡΑΧΕ μου.
    😈
    xexexexexexexexe

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    Aυτά είναι…
    Είδες άμανε έχει πείρα ο άνθρωπος;
    Όλες οι «πείρες» χρειάζονται.
    Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να χρειαστούν…

   • juliet said

    Ναι αλλά να δεις τι μπορείς να πάθεις .Κάποτε στη Πάτρα ,εκεί γεννήθηκα ,είπε ο δάσκαλος ποιός μπορεί να μου φέρει μουρόβεργες .Πρόθυμη ..ως συνήθως ,είπα εγώ κύριε.
    Ελα ,που η δοκιμή έγινε σε μένα .Και βέβαια στο διάλειμμα την έσπασα κατά λάθος .Φέυγοντας μου είπε ….αύριο μη ξεχάσεις να φέρεις βέργες .
    Πήγα την άλλη μέρα χωρίς βέργες και στην ερώτηση γιατί δεν έφερες ….κύριε ,τη κλαδέψαμε τη μουριά .Και τον θυμάμαι ακόμη να γελά ……

   • ΒΡΑΧΟΣ said

    Κατά λάθος…
    Μπούχα,χα,χα,χα,χα…

 9. Διαμάντω said

  Υπεράνω Όλων η Πατρίς!!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: